Újabb lépések a romániai magyar közösség jogait megsértõk ellen

Minekutána a Diszkriminációellenes Tanács megbüntette, Dan Tanasã kicsit változtatott a szokásain. A legfeltûnõbb az, hogy a blogján megszüntette az azonnali hozzászólás lehetõségét, ami egyrészt azzal járt, hogy a korábbi hozzászólások is mind eltûntek onnan (ezáltal csökkent az interneten elérhetõ uszító, magyarellenes tartalom), másrészt pedig gyakorlatilag válasz nélkül maradnak a bejegyzései, amelyek ugyan továbbra is gyûlöletkeltõek, de bár nem sokszorozzák a hatásukat a hasonló szellemû hozzászólások.
Téves volna azonban azt gondolni, hogy az illetõ jobb útra tért, inkább arra gyanakodhatunk, hogy taktikát változtatott. Ugyanis azóta minden blogbejegyzése azonnal megjelenik a székelyföldi románok “civil” fórumának a Facebook oldalán, ráadásul általában egy provokatív felvezetéssel, hogy garantáltan kiváltsa a kívánt hatást. Az pedig nem is marad el, ezek után jellemzõ módon ömlenek az olyan jellegû hozzászólások, amik miatt Tanasã-t megbüntették korábban. Történik mindez annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban többször is figyelmeztettük a Fórum-ot, hogy amit tesznek az törvénybe ütközõ és kértük tõlük a sértõ, uszító illetve diszkriminatív tartalmak eltávolítását. Az illetõk azonban igencsak nyeregben érzik magukat, mert elsõ alkalommal még adtak egy impertinens választ a figyelmeztetésre (“Multã sãnãtate!”, azaz egészségükre), de a továbbiakban már ezzel sem fárasztották magukat.
Ilyen körülmények között nem maradt más hátra, kigyûjtöttünk az elmúlt pár hónap termésébõl 39 oldalnyi válogatott gyalázást, fenyegetést és uszítást (jelzem ez egy igen szerény válogatás, amivel azt akarjuk alátámasztani, hogy a törvénysértõ tevékenységet hónapokon keresztül és változatos formában folytatták, meg se kíséreltük listázni az összes olyan megszólalást ami törvénybe ütközik), majd panaszt tettünk a Tanasã és Civil Fórum páros ellen. Kettõt, hogy egymást erõsítsék.

1. Elõször ismét a Diszkriminációellenes Tanácshoz fordultunk egy számos példával alátámasztott beadvánnyal (történt ez hétfõn), amiben azt kértük, hogy állapítsák meg, hogy a bepanaszoltak megsértették a diszkrimináció tilalmáról szóló 137/2000-es Kormányrendelet több elõírását, s következésképpen büntessék meg õket, kötelezzék õket a törvénysértõ tartalmak eltávolítására illetve arra, hogy az elítélõ határozatot tegyék közzé a sajtóban, végül pedig azt, hogy a Tanács kövesse figyelemmel a bepanaszoltak blogját meg Facebook oldalát, s ha újabb törvénysértéseket észlelnek, akkor indítsanak ellenük hivatalból eljárást.
Tekintettel arra, hogy a panasz tárgya lényegében ugyanaz mint a korábban Tanasã ellen benyújtott esetében (csak a konkrét szövegek különböznek, ráadásul most sokkal vadabbakat is tudtunk mellékelni a panaszhoz), így a panasz indoklása is hasonló, s ezekbõl együtt logikusan az következik, hogy a határozat sem lehet más, joggal lehet számítani arra, hogy a Tanács ezúttal is megállapítja a jogsértést. Ugyanakkor, Tanasã visszaesõ voltára való tekintettel az is joggal várható, hogy most nem a minimális büntetést szabják ki. Végezetül, tekintettel az elõzményekre bízunk abban is, hogy ezúttal nem kell közel másfél évet várni a határozat megszületésére.

2. Második lépésben az ügyészségen tettünk panaszt (ma postáztuk azt a sepsiszentgyörgyi ügyészségre) uszítás és diszkriminációra való felbujtás miatt, ugyanis ha a Tanasã írásai közzétételének az a következménye, hogy fenyegetõ, gyûlölködõ és diszkriminatív hozzászólásokat váltanak ki, akkor az elemi logika azt mondja, hogy azok a szövegek uszítóak, felbujtóak, hisz a kettõ között egyértelmûen ok-okozati viszony van. Ha pedig a Diszkriminációellenes Tanács határozata ezúttal nagyjából a törvényes határidõn belül (ami 3 hónap) megszületik (és tartalma az elvárható lesz), az ügyészségi eljárás pedig a szokásos módon elhúzódik (a Tanasã ellen tavaly október elején tett panasz még megoldásra vár), akkor elõállhat az a helyzet, hogy az illetékes hatóság határozatával tudjuk bizonyítani, hogy a szövegek közzététele fenyegetéseket és diszkriminációt váltott ki, s így esély lesz arra, hogy az ügyészség korrektül értékelje a helyzetet és elindítsa a büntetõ eljárást, aminek az is lehet az eredménye – mert ezt tételesen kértük -, hogy a xenofób tevékenységre való tekintettel a bíróság felszámolja a Civil Fórumot.
Félreértés ne essen: a túlzott derûlátás távol áll tõlünk, tisztában vagyunk azzal, hogy ennek kicsi az esélye. De ha tétlenül szemléljük az eseményeket, akkor nyilvánvalóan semmi bántódásuk nem lesz a most bepanaszoltaknak.

Végezetül pedig még egy fontos információ: hétfõn Bukarest 3. kerületének bíróságán 29472/301/2018-as számmal iktatták a Tanasã-féle ADEC egyesület feloszlatására vonatkozó kérést. Mivel az ebben az ügyben hozandó ítélet döntõ kihatással lehet az összes folyamatban levõ ADEC-es perre, javaslatunk az ezen perekben érintettek felé az, hogy kérjék az ügyek felfüggesztését mindaddig, míg ebben a perben jogerõs ítélet születik.

Kategória: Felhívás, Tájékoztatás | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük