Újabb bizonyíték

A Dan Tanasã féle egyesület által székelyföldi polgármesterek ellen indított perek nyomán még tavaly úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk, miképpen tartják be az ország jelképeire vonatkozó törvényes elõírásokat a Kárpátoktól keletre levõ települések polgármesterei. Tettünk tehát egy utat két megyében (Neamt és Suceava), a tapasztalatainkat pedig fényképekkel dokumentáltuk. A Neamt megyében tapasztaltakról és az azok nyomán tett lépéseinkrõl itt számoltunk be nemrég.

A helyzet teljesen másképp alakult Suceava megye esetében, ugyanis ott is petícióban kértük a prefektustól azt, hogy tartassa be a polgármesterekkel a vonatkozó törvényes elõírásokat, õ arra adott egy kitérõ választ, ezért bepereltük, s a megyei törvényszék úgy döntött, hogy kötelezi a petíció megoldására. Ez ellen a prefektus fellebbezett, de a fellebbezését a táblabíróság elutasította. Ott tehát elvben nyertünk, ezek szerint június 17.-étõl számítva 30 nap állt a prefektus rendelkezésére, hogy a petíciónkat megoldja.

S akkor most nézzük a két történet folytatását.
Múlt hónap elején újabb látogatást tettünk a két megyében, azért, hogy lássuk miképpen hajtotta végre Suceava prefektusa a rá vonatkozó jogerõs ítéletet, illetve hogy változott-e valami Neamt megyében. Az akkori tapasztalatokról itt számoltunk be. Mint látható, a helyzet jottányit sem javult, Suceava prefektusa elengedte a füle mellett a bíróság ítéletét, Neamt megyéé pedig elégedett volt az elsõ fokú ítélettel, s nyugodtan szundikált a babérjain.

Következésképpen a Neamt-i perben kiegészítést tettünk le a Táblabíróságon, amiben jeleztük és a fényképekkel dokumentáltuk, hogy megye számos településén továbbra sincs zászló vagy címer (vagy egyik sem) a községházán. Felhívtuk ugyanakkor a bíróság figyelmét arra, hogy ez különösen súlyos, ugyanis az ügy az ország jelképei iránti tiszteletrõl szól, illetve arról, hogy beiktatásukkor esküt tevõ állami tisztségviselõk miképpen teljesítik a hivatali kötelességeiket.

Ugyanakkor küldtünk egy utolsó figyelmeztetést Suceava megye prefektusának is (szintén fényképekkel), amiben felszólítottuk, hogy hajtsa végre a jogerõs bírósági ítéletet.

A Neamt megyei perben tegnap volt a másodfokú tárgyalás, az eredmény pedig gondoljuk a hazai valóságban jártas olvasókat egyáltalán nem lepi meg: a tisztelt bíróság megalapozatlannak ítélte és elutasította a fellebbezésünket, megerõsítve ez által a törvényszék azon álláspontját – s erre nem árt figyelni székelyföldi polgármestereknek, megpróbálhatják õk is alkalmazni Tanasã ellen – miszerint ha valaki petíciót nyújt be egy intézményhez, akkor a petíciót nem muszáj megoldani, csak arra kell vigyázni, hogy 30 napon belül küldjenek rá egy választ. S ez igaz még akkor is, ha a tét az, hogy miképpen tartják be intézményvezetõk az ország jelképeire vonatkozó törvényes elõírásokat. Ha tehát egy polgármester felszólítást kap Tanasã-tól, hogy távolítson el a hivataláról egy feliratot vagy zászlót, akkor csak annyi a dolga, hogy 30 napon belül válaszolja rá például azt, hogy a “felszólítását megkaptuk, s tájékoztatjuk, hogy nemrég ugyanerre szólított fel a megye prefektusa is”. Ennél többet tenni nem kell.

Suceava esetében pedig a prefektus küldött egy választ a felszólításunkra, amiben összehordott hetet-havat, többek közt azt is leírta, hogy a megyében sehol nem találtak olyan polgármesteri hivatalt, ahol nem tartanák be a címerre és zászlóra vonatkozó elõírásokat, részérõl tehát az ügy le van zárva. S tette ezt minekutána kézhez vette a fényképeinket, amelyek azt bizonyítják, hogy az állítása hamis. Így abban az esetben a bírósághoz fordultunk, s azt kértük (Korond ugye sokaknak mond valamit a témában?), hogy az szabjon ki büntetést a prefektusra az ítélet végre nem hajtása miatt. No nem mintha abban bíznánk, hogy ez meg fog történni, sokkal inkább azért, hogy újabb konkrét bizonyítékot kapjunk arra nézve, hogy a bíróságok kettõs mércét alkalmaznak. Mert kellenek ezek a bizonyítékok, amikkel alá lehet támasztani kifele, nemzetközi szervezetek félé, hogy Románia nem jogállam és nem a kisebbségek paradicsoma. Rombolni kell minden eszközzel ezt a mítoszt!

ui.
S hogy lássuk, hogy adott témákban mennyire következetes tud lenni a romániai igazságszolgáltatás: Neamthoz hasonlóan Bákó megye esetében is ugyanaz a jogerõs ítélet született, miután a Marosvásárhelyi Táblabíróság elutasította az alapfokú ítélet elleni fellebbezésünket. Következésképp Bákó megyében sem kötelezõ a polgármesteri hivatalokon a címer és a zászló.

Kategória: Tájékoztatás | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük