Erkölcs, becsület

Akkor nézzük meg, mekkora az erkölcse, mettõl meddig terjed a becsülete Virág Zsoltnak. Erre nézve hála Istennek közvetlen bizonyítékok vannak.
Az elsõ bizonyíték az, hogy az évek során különbözõ beszélgetéseirõl a beszélgetõ társai tudta nélkül hangfelvételeket készített. Módfelett nemes dolog, az erkölcs- és etika kézikönyvek is azt mondják, hogy becsületes ember mindig így jár el.
Másodsorban ezeknek a felvételeknek hála bizonyítható az is, hogy amikor szembesült azzal, hogy az önkormányzat elégedetlen a “munkájával” és le akarja váltani, akkor két lehetséges forgatókönyvet fogalmazott meg:
– távozik önként, ha megkap három helyiséget a gyilkostói bazárból (hogy értse jól mindenki: az ügyészségen feljelentést tett, mert szerinte megkárosítottam a céget, mert önkényesen eladtam egy 400 négyzetméteres területet, ha ellenben õ kapott volna ajándékba ugyanabból a vagyonból három üzlethelyiséget, az ellen semmi kifogása nem lett volna);
– ha ezeket a helyiségeket nem kapja meg, akkor harcol, s elmegy a végletekig.
A kérését természetesen nem teljesítettem, tehát a másik úton ment: feljelentett, s ragaszkodik foggal-körömmel a cégvezetõi székéhez. A nagyobb biztonság kedvéért pedig megkötötte Karsay Károllyal azt a szerzõdést, ami bõséges végkielégítést biztosítana neki, ha mégis távoznia kell.
Így néz ki egy 120.000 eurós becsület.

virag-portik

A három helyiségrõl elõször Portik Csabának beszélt, késõbb adta elõ nekem is. Az elsõ oldal alján pedig épp arról számol be Portik Csabának, hogy én hallani sem akartam az ajánlatáról.
A második oldalon aztán kerek perec kifejti, hogy miképpen képzeli el a “békés” távozását, illetve azt, hogy ha nem engedek a zsarolásnak, akkor akármeddig elmegy az érdekeit védelmezendõ.
A csúcs az egészben az, hogy ezek a beszélgetések ott vannak az ügyészség birtokában, ismerik a tartalmukat, de az fel sem merül, hogy ezek miatt Virág Zsolt ellen valamiféle eljárás induljon. Pedig ha valami zsarolás, akkor ez az!

Kategória: tények | Hozzászólás most!

A “károsultak”

A károsultak terén meglehetõsen nagy a káosz.
Amint az elõzõ bejegyzésben közzétett tanúvallomásban olvasható, az V. Kerület nevében Karsay Károly bejelentette, hogy kártérítési igényük van. Ennek ellenére az ügyészség által összeállított vádirat szerint károsult csak kettõ van, a Monturist és Virág Zsolt.
Márpedig a Monturist kártérítési igényt nem jelenthetett be, mert ahhoz közgyûlés határozatra lett volna szükség, ilyen határozat pedig nem létezik.
A végére hagytam az ügyvezetõ kártérítési igényét:

virag-zs-anyagi-koveteles

Ennek alapján azt lehet gondolni, hogy Virág Zsoltnak hatalmas erkölcse van, elvégre kicsi erkölcsben ilyen nagy kárt nem lehet tenni.
Ezzel szemben logikai téren már távolról sem áll olyan jól, ugyanis azt írja, hogy majd késõbb tudja csak részletezni, hogy konkrétan milyen károk érték, miképpen jött ki ez az összeg. Azt pedig elemi iskolában tanítják, hogy egy összeg úgy jön ki, hogy az elsõ tagot összeadjuk a másodikkal, s így tovább. Ha a tagok nem ismertek, akkor összeget számolni képtelenség. Mondani attól lehet, de csak hasra ütéssel. S ha az ember nagy hasra üt vagy nagyot üt, akkor lehet ilyen nagyot is mondani. De hogy mekkora is az az erkölcs amiben a kár keletkezett, az ki fog derülni hamarosan.

Kategória: tények, ügyészség | Hozzászólás most!

A jó testvérváros

A perben fontos szerep hárul a Monturist többségi tulajdonosára, Gyergyószentmiklós testvérvárosára. Annak megbízottját, Karsay Károly alpolgármestert tavaly februárban hallgatta ki az ügyészség. Alapos munka volt, 5 és fél órán keresztül tartott és az eredmény egy 21 oldalas, igen tartalmas, minden részletre kiterjedõ tanúvallomás lett, amibõl alább részletek olvashatóak.
Amint a találomra kiragadott 12. oldalról is kiderül, az alpolgármester úr számos rossz dolgot hallott innen-onnan Mezei Jánosról, s azokat részletekbe menõen el is mondta, ha volt közük az ügyhöz, ha nem. A törvény embere pedig ismét szorgos írnoknak bizonyult, semmi pénzért nem vetette volna közbe egyszer sem, hogy “Tessék mondani, ezeket mind csak hallomásból tudja, vagy van valami bizonyítéka is?”, azzal meg láthatóan nem akart megsérteni egy ilyen köztiszteletben álló külföldi úriembert hogy felhívja a figyelmét, hogy a rágalmazást a törvények nem díjazzák.
De hogy legyen valami konkrétum is a tanúvallomásban, azt tisztán és világosan kijelentette, hogy meghatalmazása van az V. Kerület önkormányzatától arra nézve hogy bejelentse, anyagi követeléseik vannak Mezei Jánossal szemben. Az összeget akkor még nem árulta el, hogy maradjon késõbbre is némi izgalom.
Mindezek itt olvashatóak:
karasay-karoly-vallomas

Kategória: "barátok", tények, ügyészség | Hozzászólás most!

A jó testvér

Miközben a két önkormányzatnak nem is juttatott a cég bevételeibõl, egészen másképp viszonyult a cégvezetõ a saját testvéréhez: annak csak kiszorított egy fizetésrevalót, alkalmazta tehát titkári beosztásban. Szó se róla, a választás igen helyénvaló volt, mert ez a kiváló fiatalembert a Fennvaló is erre teremtette, már csak azért is, mert a memóriája döbbenetes. Aki ebben kételkedne, az olvassa el a bátyja segítségére sietõ testvérnek az ügyészségen tett nyilatkozatát:

V-J-vallomas-1-1
V-J-vallomas-1-2
V-J-vallomas-1-3

Látható, hogy évekre visszamenõleg csak úgy vágja fejbõl a négyzetmétereket, telekkönyvi számokat, meg egyéb adatokat, a kihallgatást végzõ ügyész alig bírja írni amit mond. (Sõt mi több, adott ponton (a 11. oldal közepén) el is veszíti a történet fonalát, ezért egy mondat úgy marad befejezetlenül. Pedig ki tudja miféle törvénytelenségeket említett éppen, s most azok büntetlenül maradnak!
Annyi gond azért van ezzel, hogy nagy nekibuzdulásában mindent mindennel összekever, az ügyész pedig ebbõl semmit sem “vesz észre”, írja amit mond, egyszer nem kérdez vissza, hogy pl. mondja csak Virág úr, azt a 2008 májusában elfogadott határozatot valóban a júliusban hivatalba lépõ Mezei János terjesztette be? Ugyan az ügyész dolga az igazság kiderítése lenne, a hamis tanúzást pedig a törvény bünteti, de ebben az esetben minden másképp van: tanú és ügyész lelkesen, teljes erõbedobással, tökéletes összhangban munkálkodik a vádlott befeketítésén. Ha pedig ez a cél, a valóság maximum zavaró tényezõ, el kell tehát tekinteni attól.

Kategória: "barátok", ügyészség | Hozzászólás most!

Ha az érdek úgy kívánja…

…akkor egyes emberek szinte bármire képesek.
Ezt példázza az is, hogy tavaly április elsején Virág Zsolt önként jelentkezik az ügyészségen, azért, mert olyan információk birtokába jutott, amelyek segíthetik az ügy tisztázását, ezért fontosnak tartotta, hogy azokat a bûnüldözõ szervek tudomására hozza (s ez nem áprilisi tréfa ám).

V-ZS-vallomas-1
V-ZS-vallomas-2

A “éber” ügyvezetõ, mintha nem tudná, hogy a hatóságok szeme mindent lát, nem sajnál idõt és energiát azért, hogy személyesen tudja “tájékoztatni” az ügyészséget … no nem a per tárgyáról, hanem arról, hogy vannak akik átlátnak a szitán, leleplezik a hatóságok ténykedését és azon vannak, hogy a két önkormányzat közötti nézeteltéréseket békés úton tisztázzák.
S ha lúd legyen kövér alapon úgy számol be a GyergyóTV-ben elhangzottakról, hogy az Árus Zsolt által elmondottakat a Nagy Zoltán szájába adja, hisz az még ijesztõbb, ha a “város második embere” mondja azokat.
Ha az érdek úgy kívánja, akkor a Monturist ügyvezetõje munkanapon, munkaidõben úgy szolgálja a cég érdekeit, hogy (bizonyára szolgálati autóval) Marosvásárhelye utazik, ahol igyekszik jól bemártani a román hatóságoknál a város vezetõit meg a Székely Nemzeti Tanácsot (ami – hirribile dictu – be sincs jegyezve Romániában!).

Kategória: "barátok", jóakarók, tények | Hozzászólás most!

Mi volt a tét?

Más szavakkal: mit kellett volna a Monturist ügyvezetõje feladjon, ha eleget tesz a felszólításnak és lemond. Errõl fantázia függvényében mindenki gondolhat valamit, itt most szorítkozzunk csak a hivatalos számokra. A cég mérleg-adatai az utóbbi hat évre megtekinthetõek a pénzügyminisztérium honlapján, itt:
http://www.mfinante.gov.ro/agentinume.html?pagina=domenii
Csak ki kell választani Hargita megyét és beírni a cég nevét.
Ebben a hat évben az össz-bevétel 1.196.507 (148.080, 182.384, 242.478, 207.231, 201.788 és 214.546 ) lej volt. Ez rengeteg sok pénz, amibõl a tulajdonosoknak pontosan nulla lej osztalék jutott! A két önkormányzat összeadta a törzstõkét, majd azt Virág Zsolt kézbe vette, s a cég tejhatalmú uraként gazdálkodott vele. Hat év alatt egyszer nem hívott össze közgyûlést, nem számolt el a tevékenységérõl, élt mint hal a vízben. S akkor jön egy akadékoskodó polgármester, aki úgy gondolja, hogy a közpénzen létrehozott cég a köz javát kellene szolgálja. Ez tûrhetetlen, tenni kell ellene valamit, mert különben veszélybe kerül az addigi aranyélet. És tett. Feljelentett.
Ugyanakkor elõrelátó módon arra az esetre is igyekezett bebiztosítani magát, ha netán a feljelentés nem hozná meg a várt eredményt. Ezért az V. Kerület képviselõjével – mellõzve minden törvényes keretet – aláíratott egy a teljesítmény-szerzõdést. Mielõtt az olvasásába kezdenek, jól kapaszkodjanak meg:

V-ZS-teljesitmeny-szerzodes

Ugye milyen jól kitalálta? Korlátlan idõre szól, s felbontani csak akkor lehet, ha õ is beleegyezik. Ellenkezõ esetben jöhet a 24 havi fizetéssel egyenlõ kártérítés, de azonnal, másképp jön a napi 10% kamat. A többit nem is részletezem, csak azt ajánlom, hogy jó alaposan olvassák, minden mondata igazi kincs.

Kategória: tények | Hozzászólás most!

A feljelentés

Ez volt az a pillanat, amikor a cég ügyvezetõje hadat üzent nekem, s közel egy évvel azután, hogy a 400 négyzetmétere telket a város eladta a Porturist kft-nek, feljelentést tett ellenem a városi ügyészségen hivatali visszaélés miatt:

monturist-feljelentes-1

monturist-feljelentes-2

A korábban ismertetett tények ismeretében bárki eldöntheti, hogy ezek a vádak mennyire reálisak.

A helyi ügyészség azonban jó fél éves gondolkodás után arra a következtetésre jutott, hogy itt súlyos bûncselekményre utaló jelek vannak, ezért 2014 októberében atadta az ügyet a Korrupcióellenes Ügyészségnek:

gyergyoszentmiklosi-ugyeszseg-rendelete

Kategória: ellenségek, tények, ügyészség | Hozzászólás most!

A 400 négyzetméter dokumentált története-3

A szóban forgó területet tehát már 2007-tõl kezdõdõen a Porturist használta, s ezért a városnak havi bért fizetett. De ha figyelembe vesszük hogy azon egy olyan építmény áll, amit még a Monturistból való kilépésekor megvásárolt a Porturist, a helyzet lényegében az, hogy azt a területet a Monturist már 2003 óta nem használta. Ugyan a cég mindenkori ügyvezetõi megtehették volna azt, hogy bért kérnek érte a Porturisttól, de ez nem történt meg, legalábbis ennek nyoma nincs sehol. Nem tette meg ezt a 2013-ban feljelentést megfogalmazó Virág Zsolt sem, aki már hosszú évek óta volt a cég ügyvezetõje, s mint ilyen még a hivatalba lépésekor köteles lett volna felleltározni a cég vagyonát és gondoskodni arról, hogy azt kellõ odafigyeléssel, gondosan kezelje.
Aztán 2013-ban a Porturist cégvezetõje azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a bérelt területet adják el neki. A képviselõtestület ezt megvitatta, s úgy döntött hogy felértékelteti és eladja:

hot-018-2013-vanzare teren 400 mp-L Rosu

A felértékelés megtörtént, ennek nyomán pedig 2013 áprilisában megszületet az eladásra vonatkozó önkormányzati határozat, ami egyúttal érvénytelenítette a 2007-ben megkötött bérleti szerzõdést is:

hot 48-2013-pret de vanzare teren af Casa verde

Ezeket a határozatokat is megküldtük a prefekturának, s miután az nem emelt semmiféle kifogást, megkötöttük az adásvételi szerzõdést, a Porturist kifizette a megállapított vételérat és tulajdonába vette a területet.
A történet jobb megértése szempontjából fontos még elmondani azt, hogy 2008-tól kezdõdõen a helyi képviselõtestület sikertelenül próbált betekintést nyerni, illetve beavatkozni a Monturist mûködésébe. Ugyan a cég majdnem felének tulajdonosa a város, s azt látni lehetett, hogy a megalakításakor kitûzött célokból az évek során semmi nem valósult meg, a cégvezetõ elzárkózott mindenféle kommunikációtól. Közgyûléseket nem hívott össze, a cég tevékenységét firtató kérdésekre nem válaszolt, a cég iratait nem volt hajlandó megmutatni. Ez odáig fajult, hogy 2013-ban a képviselõtestület határozatot fogadott el egy bizottság felállításáról, aminek az lett volna a dolga, hogy kivizsgálja a cég helyzetét és tevékenységét:

hot-191-2013-comisie v-Monturist

Azonban ez a kísérlet sem járt sikerrel, olyannyira, hogy mind a mai napig nem sikerült semmilyen módszerrel rávenni az ügyvezetõt, hogy a bizottságnak bármilyen információt kiszolgáltasson.
Van tehát egy cég, aminek a nem kis értékû törzstõjét két önkormányzat adta össze, s ami évek óta úgy mûködik, hogy arra az önkormányzatoknak semmi rálátása nincs, a bevételekbõl egy banit sem látnak. Ezt az ügyvezetõ számára paradicsomi, a város számára elfogadhatatlan állapotot megelégelve szólítottam fel õt, hogy adja be a felmondását.

Kategória: tények | Hozzászólás most!

A 400 négyzetméter dokumentált története – 2

A törzstõke 2008-ig annyiban változott, hogy a kisrészvényesek helyére belépett az V. Kerület, majd készpénzben végrehajtott tõkeemeléssel többségi tulajdonosa is lett a cégnek.
Aztán 2008 májusában, közvetlen a választások elõtt a leköszönõ képviselõtestület – Antal Péter kezdeményezésére – a törzstõke csökkentésérõl dönt, arra hivatkozva, hogy szüksége van területre egy iskola és egy rendelõ számára:

071ho_Red Cap soc Monturist

2008 nyarán teljes vezetõváltás történik a város élén, új polgármester és képviselõtestület lép hivatalba, akik ezt az állapotot öröklik az elõzõ vezetéstõl, illetve – némileg meglepõ módon – egy még 2007-ben megkötött bérleti szerzõdést, amivel az akkori képviselõtestület azt a 400 négyzetmétert már a törzstõke csökkentése elõtt tartós bérletbe adta a Porturist kft-nek.
Mindkét önkormányzati határozatot annak idején felterjesztették a prefekturára, az pedig rendben találta õket, semmiféle kifogást nem emelt ellenük. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor azt, hogy a 2008-ban leköszönt városvezetés nem hagyott hátra a Monturisttal kapcsolatos iratokat, az új vezetés rendelkezésére csak a meghozott testületi határozatok és a megkötött szerzõdés állt, ennyit tudtak a cég törzstõkéjérõl, illetve a prefektusi jelzés, beavatkozás hiányában joggal tekintették úgy, hogy ez a törvényes helyzet.

Kategória: tények | Hozzászólás most!

A 400 négyzetméter dokumentált története – 1

A Monturist Rt. 1996-ban alakult, elég furcsa tulajdonosi körrel, ami hét éven keresztül nem is változott, miként kiderül ez  a cégbíróság 2003-ban kiadott alábbi igazolásából:

monturist-adatok-2003
A város a cégbe a csónakházat, illetve a tó környékén elhelyezkedõ területek használati jogát vitte be. Itt található az a 400 négyzetméter is, ami ennek a pernek a tárgyát képezi.
Fontos hangsúlyozni, hogy a területek a város tulajdonában maradtak, a cég csak a használati jogot kapta meg, ezek a területek – így a vitatott 400 négyzetméret is – soha nem voltak a tulajdonában.

 

Kategória: tények | Hozzászólás most!