Kivül-belül Kolozsvár

Kolozsvár az erdélyi magyarság számára különleges jelentõséggel bír, ehhez úgy gondoljuk vita nem fér. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire tudja otthon érezni magát benne az arányaiban fogyatkozó, de még mindig igen nagy számú kolozsvári magyar, illetve a szép számmal ott tanuló magyar diák. Ilyen téren kiemelt szerep hárul a helyi önkormányzatra, még pontosabba arra, hogy az tiszteletben tartja-e nem mást, min az ország törvényeit. Márpedig nem tartja, ezt bizonyítja az, hogy pár évvel ezelõtt pert kellett indítani azért, hogy a bejáratainál levõ helységnév-táblákra kerüljön fel a város magyar neve is.
Mondhatni csodával határos módon – mert láttunk már Romániában “furcsa” bírósági ítéleteket – akkor az a döntés született, hogy a polgármester köteles a felperesek kérésének eleget tenni. Az indoklás pedig az volt, hogy a közigazgatási törvény értelmében Kolozsváron az önkormányzat köteles használni a magyar nyelvet is.
Ezzel mondhatni azt sikerül elérni, hogy bár kívülrõl (azok számára, akik oda épp bemennek) a törvény legyen betartva. Ellenben – habár az ítélet indoklása a konkrét ügynél sokkal messzebb mutatott – a városon belül semmi nem változott. Kívülrõl már Kolozsvár is, de belül csak Cluj-Napoca maradt, holott a jogos elvárás az, hogy legyen kívül-belül Kolozsvár is.
Ha pedig magától, törvénytiszteletbõl nem ment, akkor hadd lássuk menni fog-e felszólításra. E célból a mai napon a következõ petíciót küldtük a kolozsvári önkormányzat címére:

———————————————————

Kolozsvár polgármesterének és képviselõtestületének

Tisztelt polgármester úr, tisztelt helyi képviselõk!

A 215/2001-es törvény 19. cikkelye értelmében azokban a közigazgatási egységekben, ahol egy adott kisebbség részaránya meghaladja a 20%-ot, annak az anyanyelvének a használatát kötelezõ módon biztosítani kell a helyi önkormányzatban, illetve az annak alárendelt közintézményekben.

Ugyanazon törvény 76. cikkelye értelmében az említett feltételt teljesítõ településeken a település bejáratainál annak nevét s a közintézmények bejáratánál azok megnevezését az adott kisebbség nyelvén is ki kell írni, illetve minden közérdekû információt közzé kell tenni az adott kisebbség nyelvén is.

Végezetül a 215/2001-es törvény 131. cikkelye azt is kimondja, hogy ezek a szabályok érvényben maradnak akkor is, ha idõvel valamely településen az adott kisebbség részaránya 20% alá esne (ugyanis jogállamban szerzet jogokat nem szokás visszavonni).

Az esetleges vitákat vagy félreértéseket elkerülendõ, a törvény végrehajtási utasításai (melyeket az 1206/2001-es Kormányhatározattal hagytak jóvá) több mellékletben tartalmazzák azon települések listáját, amelyekre ezek az elõírások érvényesek. A kilencedik melléklet 1. sorában pedig ott található az önök városa is.

Mint köztudott, a fentiek alapján született meg a 1535/117/2015* ügyben 2017 február 27-én a 961/2017-es számú jogerõs ítélet, ami arra kötelezte a város polgármesterét, hogy tüntesse fel a város nevét a bejáratainál levõ táblákon magyar nyelven is.

Idõközben a parlament hatályon kívül helyezte a 215/2001-es törvényt, annak helyét átvette az 57/2019-es Sürgõsségi Kormányrendelettel elfogadott Közigazgatási Törvénykönyv, ami (lásd annak 94. és 195. cikkelyeit) a kisebbségek nyelvének használata terén minimális eltéréssel ugyanazokat írja elõ, mint a fent említett törvénycikkelyek.

A Közigazgatási Törvénykönyv elfogadásakor a kormány nem érvénytelenítette az 1206/2001-es határozattal elfogadott, a kisebbségek nyelvének a közigazgatásban való használatára vonatkozó szabályokat, a kormány pedig a Törvénykönyv érvénybe lépése óta nem fogadott el újabb ilyen irányú határozatot. Így (a Törvénykönyv 626. cikkelye értelmében) az 1206/2001-es határozat ma is érvényben van, beleérve a fent említett 9. mellékletet, következésképpen a magyar nyelv használatára vonatkozó szabályok továbbra is érvényesek Kolozsvár esetében is.

Ugyan az említett pernek nem volt tárgya a többi, fent említett elõírás betartása, de egy jogkövetõ önkormányzat az ítélet indoklását olvasva magától is a gyakorlatba kellett volna ültesse azokat, hisz nyilvánvaló módon azok is mind érvényesek és betartandóak Kolozsvár esetében.

Mindezek figyelembevételével ezúton felkérjük önöket, hogy haladéktalanul kezdjék meg gyakorlatba ültetni városukban a Közigazgatási Törvénykönyvnek a magyar nyelv használatára vonatkozó elõírásait, illetve hogy elfogadható határidõn belül gondoskodjanak arról, hogy azokat teljes mértékben és minden viszonylatban (a helyi közintézmények feliratozása, a magyar nyelv használatának biztosítása szóban és írásban minden helyi közintézményben, minden az önkormányzat által valahova kihelyezett felirat magyar fordításának a kihelyezése, stb.) gyakorlatba is ültessék.

Bízunk benne, hogy tekintettel a fent említett per kimenetelére, jelen kérésünk teljesítésére békés úton kerül sor. Egyúttal jelezzük, hogy az általunk igényeltek megvalósítása során kérésre szakmai segítséget biztosítunk, azért, hogy a folyamat minél gyorsabban és problémamentesebben menjen végbe.

Gyergyószentmiklós, 2021.XI.8.

Tisztelettel

Árus Zsolt István,
elnök

————————————————–

Illúzióink nincsenek, tudatában vagyunk annak, hogy a jelzett probléma nem fog 30 napon belül megoldódni. De ha hozzá se látunk, akkor garantáltan soha nem érünk a végére. Ezzel együtt igencsak kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lesz a válasz a petíciónkra.

Kategória: Tájékoztatás | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük