A törvényesség õre áll a Hargitán

Tavaly nyáron nagy volt az öröm a megyében, mert meghallgattattak a székelyek (pontosabban: egyes székelyek) óhajai, s a kormány magyar prefektust nevezett ki Hargita megyében. Közismert mondás, hogy a puding próbája az evés, nosza felkértem arra, hogy tegyen kis rendet a megye azon városában, ahol olyannyira túlteng a román nemzeti érzés, hogy nem marad hely még az ország törvényeinek a betartása számára sem. Levelet írtam hát a friss, új, magyar prefektusnak, eképpen:

Tárgy Fwd: kérés – a prefektus úr figyelmébe
Feladó Árus Zsolt
Címzett
Dátum 2014-09-02 13:45

Tisztelt uram!

A hét végén Maroshévizen jártam és azt tapasztaltam, hogy ugyan a
legutóbbi népszámlálás hivatalos adatai szerint a város lakóinak több
mint 22%-a magyar, számos közhivatalnak (példaképpen csatolok három
fényképet) kizárólag román névtáblája van, ami nyilvánvalóan ellentétes
a vonatkozó törvényes elõírásokkal.

Kérem tehát, hogy szólítsa fel a városban található összes olyan
intézményt, amelyek nem tartják be a törvényt, hogy záros határidõn
belül helyezzenek ki magyar névtáblát is, illetve hogy biztosítsák a
város magyar lakói számára a törvény által kötelezõ módon elõírt
anyanyelvû ügyintézést.

Kérem ugyanakkor, hogy ilyen irányba tett lépéseirõl, illetve azok
eredményeirõl engem is tájékoztasson.

Gyergyószentmiklós, 2014.IX.2.

Tisztelettel,
Árus Zsolt

A levélhez csatoltam három olyan fényképet, amelyeken jól látható, hogy középületeken csak román felirat van.
Levelemre jó három hét múltával kaptam választ, ezt:

Petitie-Arus-Zsolt

Eddig a dolgok nagyjából rendben is lennének, habár a sajtóban számos hírt lehetett olvasni arra nézve, hogy a Diszkriminációellenes Országos Tanács több esetben kötelezte székelyföldi települések rendõrségeit, hogy tegyenek ki az épületükre magyar feliratot is. A jelek szerint nem ugyanazt a sajtót olvassuk Petres Sándorral, vagy õ utánanézett és kiderítette, hogy ama hírek valótlanok, így a rendõrségre és a bíróságra csak egy langyos, semmitmondó levelet írt, nem felszólítást. Olyan sziszifuszi feladatokkal pedig, mint a törvény által garantált magyar nyelvû ügyintézés meg természetesen nem foglalkozik egy magyar prefektus, hisz nyilvánvaló, hogy ahol bár egy feliratra sem futja, ott reménytelen azt elvárni, hogy magyarul szóljanak a magyar ügyfelekhez.
Aztán teltek-múltak a hetek, s mikor novemberben ismét Hévízen jártam, azzal szembesültem, hogy a helyzet változatlan, a polgármester nem tett eleget a prefektusi felszólításnak. Fogtam tehát magam és újabb levelet írtam neki, amiben jeleztem, hogy õt és az ország törvényeit Hévízen kutyába se veszik, szükség lesz tehát határozottabban fellépni. Egyuttal jeleztem neki – ha magától erre nem jött volna rá – hogy nem csak Maroshévíz, hanem egy egész megye prefektusa, s így feladata a törvények betartatása annak a legeldugottabb zugában is:

Tárgy: Valasz Hargita Megyei Prefektus
Dátum: 2014-11-11 20:05
Feladó: Árus Zsolt
Címzett: Adrian Panescu

Tisztelt prefektus úr!

A hét végén ismét Maroshévizen jártam és azt kellett tapasztalnom, hogy a jelzett helyek egyikén sem cserélték kétnyelvûre a csak román feliratokat. Ezek szerint a felszólítását az érintett intézményvezetõk nem vették kellõképpen komolyan.

Ugyanakkor az is igaz, hogy nem kell olyan messze menni, Gyergyószentmiklóson is van olyan közintézmény, amin nincs kétnyelvû felirat. Joggal feltételezhetõ, hogy ugyanez a helyzet a megye más településein is elõfordul. Éppen ezért úgy gondolom, hogy globális megoldást kell keresni erre a jelenségre. Ön, mint a törvényesség õre, birtokában van azoknak az eszközöknek amelyekkel el lehet érni, hogy a megye minden közintézménye tartsa be a magyar nyelvû feliratozásra vonatkozó törvényes elõírásokat. Azt kérem tehát, hogy hivatalosan szólítsa fel a megyében mûködõ összes közintézmény vezetõit, hogy tartsák be a kétnyelvû feliratozásra vonatkozó törvényt, majd munkatársai révén ellenõrizze az összes intézményt, s indítson jogi eljárást minden olyan esetben, ahol törvénysértést észlelnek.

Figyelembe véve, hogy Kovászna megyei kollégája még a törvényes elõírásokat is áthágva, mekkora lendülettel küzd a székely jelképek ellen, úgy gondolom, hogy már csak ezért is példát mutathatna neki abból, hogy miképpen kell pártatlanul, kiegyensúlyozottan, a helyi közösséget szolgálva, csak a törvények betartásával tevékenykedni.

Jelzem ugyanakkor, hogy amire fennebb kérem az nem valami eltúlzott dolog, azt saját kezdeményezésbõl, hivatalból meg kellene tegye, hisz prefektusként ez feladata.

Üdvözlettel,
Árus Zsolt

Erre a levélre már semmiféle válasz nem érkezett. Gondolom a prefektust teljesen lefoglalta az, hogy két kézzel kapaszkodjon a székébe, illetve hogy ha azt már nem is tudja megtartani, bár azt a rongyos régit, az alprefektusit adják neki. Jómagam kivártam becsülettel a 30 napot, utána meg azt, hogy teljen el az advent, Karácsony és Újév, majd elküldtem a novemberi levelet az új prefektusnak, azzal a kiegészítéssel, hogy elõdje tevékenysége kívánnivalókat hagyott maga után, ki kellene valaki köszörülje a csorbát:

Tisztelt prefektus úr!

Amint alább látható, tavaly november 11-én egy kérést fogalmaztam meg az akkori prefektus, Petres Sándor irányába. Levelemre azóta semmilyen választ kaptam.
Kérem tehát hogy intézkedjen, hogy erre a levélre mihamarabb választ kapjak.
Egyúttal jelzem, hogy ellenkezõ esetben panaszt fogok tenni a közigazgatási bíróságon.

Árus Zsolt

A jelek szerint a mostani prefektust sem sikerült meghatnom, egyfajta közös vonásuk ez a prefektusoknak, nemzetiségre való tekintet nélkül, hogy a románok (gondolok itt a méltán hírhedt, Spanyolországba szakadt háromszéki feljelentõgépre) panaszaira igen érzékenyek, ezzel szemben mikor a magyarok jogai érdekében kell fellépni (mely jogokat ugyanazon állam törvényei garantálják), akkor elfogy a lendület, semmibe vész a törvénytisztelet.
Egy szó mint száz, a jelek szerint napjainkban nem honvéd, hanem a törvényesség õre áll a Hargitán, de csak áll, mélán a semmibe meredve. Kénytelen leszek idõt szakítani arra, hogy megpróbáljam bírói segédlettel kimozdítani ebbõl az állapotából.

Kategória: Államérdek, Ez Románia, Megyei ügyek, Politika, RMDSZ, Székelyföl éjjel-nappal | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?