Maros megye, második felvonás

Aludtam párat a Goga úr válaszára, még kicsit dokumentálódtam, s megszületett a válaszom, amit alább teljes terjedelemben olvasni lehet.
Nem szeretnék anticipálni, de az elõzmények ismeretében nagyon meglepõdnék, ha az ügy nem a bíróságon folytatódna. Január végén már sokkal okosabbak leszünk. Az én elõnyöm az, hogy számíthatok a Jogaink egyesület segítségére, tehát immár nagyobb kapacitással tudok az ilyen ügyekre koncentrálni. A hatóságok számára ez rossz hír, de a megoldás ott van az õ térfelükön: bármelyik pillanatban felhagyhatnak a magyarok semmibevevésével és piszkálásával, s elkezdhetik végezni a dolgukat.

Tisztelt prefektus úr!

Hivatkozva a folyó hó 15-én kelt, 14188/SIV számú válaszára a következõket szeretném a tudomására hozni:

Ön az említett válaszában a 340/2004-es törvény 11. cikkelyére hivatkozik, ami egy érvényben levõ elõírás, ellenben semmi köze nincsen az általam kértekhez. A múlt hónap 17-én kelt petíciómban ezzel szemben én világosan megjelöltem azokat a jogszabályokat, amelyek a kisebbségek nyelvi jogaira vonatkoznak, illetve jeleztem azt is, hogy a 340/2004-es törvény értelmében ön felel azért, hogy a különféle hatóságok Maros megyében betartsanak minden érvényben levõ törvényt. Ráadásul az 1206/2001-es Kormányhatározattal elfogadott módszertan tételesen is rögzíti, hogy a 215/2001-es törvény által garantált jogok betartását a prefektus felügyeli és õ illetékes büntetést kiróni a törvényt megszegõkre. Petíciómban pedig ezen törvényes kötelességei betartására kértem fel, csupa olyan dologra, amit felkérés nélkül, hivatalból kellene megtegyen. S hogy csak egy példát mondjak, a marosvásáhelyi magyar utcanév-táblák ügye máig megoldatlan, állandó feszültséget okozva a városban, holott a 340/2004-es törvény 19. cikkely (1) bekezdés c) pontja értelmében önnek hivatali kötelessége a társadalmi feszültségek megelõzése, a társadalmi béke fenntartása is.

Ugyanakkor hadd jegyezzem meg azt, hogy ön diszkriminál is amikor román emberek által jelzett potenciális jogsértések esetében azonnal eljár (példa erre a makfavi községházán található székely zászló esete, aminek az eltávolításáért pert is indított, csak azért, mert egy Dan Tasca nevû állampolgár felhívta a figyelmét a zászlóra – lásd a Maros Megyei Törvényszék 3186/2014-es számú ítéletét), ellenben amikor egy magyar ember a magyar közösség jogait szavatoló törvények betartatását kéri öntõl, akkor hatáskör hiányára hivatkozva elutasítja a kérést.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy válaszában hosszan sorolta, hogy mely állami intézményekben van lehetõség a nyelvi jogok betartására, ellenben azt már nem közölte, hogy melyek azok az intézmények, amelyek ezeket a jogokat be is tartják. Szúrópróbaszerûen ellenõrizve azt tapasztaltam, hogy például a Megyei Levéltárnak csak román és angol, a Közegészségügyi Igazgatóságnak, a Megyei Tanfelügyelõségnek, a Megyei Nyugdíjbiztosítónak és a Megyei Munkaügyi Felügyelõségnek csak román nyelvû honlapja van.

Mindezek figyelembevételével felszólítom, hogy haladéktalanul és hiánytalanul tegyen eleget a múlt hónap 17-én kelt petíciómban foglaltaknak. Jelzem, hogy jelen levelem az 554/2004-es törvény elõírásainak megfelelõ elõzetes eljárásnak minõsül, s amennyiben nem tesz eleget az ebben foglaltaknak, úgy bírósághoz fogok fordulni.

Jelzem ugyanakkor, hogy tekintettel a fennebb jelzett diszkriminációra panaszt fogok tenni ön ellen a Diszkriminációellenes Országos Tanácsnál.

Gyergyószentmiklós, 2015.XII.26.

Üdvözlettel,
Árus Zsolt

Kategória: Államérdek, Ez Románia, Politika, Székelyföl éjjel-nappal | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?