Tájékoztatás kormány módra

Az idei Marosfõi (nyári)Egyetem munkálatairól beszámoló egyik cikkben utalás történik arra, hogy létezik egy olyan kormány-intézmény, amelyik a székelyföldi románok támogatásával foglalkozik. Tudva azt, hogy az itteni román “civileknek” ez régi vágya és igénye volt, kíváncsi lettem, hogy mi ebbõl az igazság, ezért megkerestem a kormány honlapján a közönségszolgálat címét, s írtam nekik egy rövid adatigénylést:

“Bunã ziua!

Într-un articol de presã a apãrut informatia, conform cãreia “prin reorganizarea Secretariatului General al Guvernului (SGG) din acest an s-a creat Serviciul de Dezvoltare Comunitara, la initiativa Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita si Mures, care sa se ocupe si de problematica din zona” (adicã regiunea traditionalã Tinutul Secuiesc). Conform aceluiasi articol, prof. univ. dr. Nicolae Brînzea ar fi coordonatorul acelui serviciu.
Studiind HG 137/2020 privind organizarea, func?ionarea ?i atribu?iile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, nu am gãsit în structura SGG acel serviciu. Vã rog deci sã-mi comunicat urmãtoarele informatii:

  1. Existã în cadrul SGG acel Serviciu de Dezvoltare Comunitarã?
  2. Dacã da, atunci:
    2.1.Când si cum a fost înfiintat?
    2.2. Unde se pot gãsi informatii cu privire la organizarea si functionarea lui?
    2.3. Este prof. univ. dr. Nicolae Brînzea ar fi coordonatorul acelui serviciu?
  3. Dacã nu, atunci are de gând SGG sã dezmintã acele informatii, care induc în eroare cititorii articolului?

Cu respect,
Árus Zsolt István”

Történt ez október 31-én. Rá két napra levél érkezett errõl a címrõl: registratura@gov.ro, s az állt benne, hogy:

“Solicitarea dvs a fost inregistrata cu nr. 17/18133/02.11.2020.
Registratura Generala SGG”

A válasz-adás törvényes határideje 10 nap, de tizedikével bezárólag nyilván semmilyen választ nem kaptam, rá két napra, vagyis ma érkezett meg (errõl a címrõl: contact@sgg.ro) ez a válasz.
(Itt egy kis zárójel: a kormány honlapján közzétesznek egy kontakt-címet, de késõbb egy második címrõl jön az értesítés, hogy a leveledet továbbították arra a harmadik címre, ami lényegében az igazi, ahonnan majd a válasz is érkezik. Ezt nevezik szervezésnek Bukarestben.)
Mint látható, a válaszban az áll, hogy az illetõ szolgálatot a 132/2020-as Kormányhatározattal hozták létre. Ami – elég rákattintani a határozatra – nyilván nem igaz. De hát miért is adna a román kormány helyes választ egy adatigénylésre? Az, hogy ez neki törvényes kötelessége oknak igen kevés.
Nem maradt más hátra, kénytelen voltam keresésbe kezdeni, s mondhatni szerencsém volt, mert csak az utolsó számjegyet írták el, így kevesebb mint 10 próbálkozásból ráakadtam arra a határozatra, aminek a címe az volt, ami a válaszban is szerepel. Ez a 137/2020-as Kormányhatározat. Ott vagyunk tehát 12 nap után ahonnan indultunk, annál a kormányhatározatnál, amirõl témánk kapcsán elmondható, hogy nem szerepel benne a szóban forgó szolgálat neve, következésképpen a válaszban nem csak az általuk hivatkozott kormányhatározat számát írták el (132 137 helyett), de ráadásul abban a kormányhatározatban nincs szó arról a közhivatalról, amire a kérdésem vonatkozott. Ezt nevezik Bukarestben tájékoztatásnak.
Ilyen körülmények között megtehettem volna azt, hogy visszaírok, s jelzem nekik, hogy a válaszuk nem kielégítõ, még próbálkozzanak, de inkább mással próbálkoztam, éspesdig egy kereséssel a jogszabály-tárban. S láss csodát, hamar megtaláltam a 486/2020-as Kormányhatározatot, ami egyetlen cikkelybõl áll, de abban szerepel a keresett közhivatal neve. S mivel ez az egyetlen jogszabály amiben ez a név elõfordul, levonható az szürreális következtetés, hogy létezik a kormány alárendeltségében egy olyan intézmény, amit ugyan nem hoztak létre, de azért van.
S ha valakinek ez nem volna elég, akkor van még további csavar is:

Eme 486-as kormányhatározat azt a 125/2020-as Kormányhatározatot módosítja, amelyik arról szól, hogy a költségvetés egyik fejezetében szereplõ összegek miképpen oszlanak meg bizonyos intézmények között. Az eredeti szövegben az állt, hogy valamely összegek felett a Kormányzati Stratégiák Igazgatósága („Directia pentru strategii guvernamentale“) diszponál, a változtatás után ezen összegek a jelen bejegyzés tárgyát képezõ szolgálathoz kerülnek át. (Illetve az is megeshet, hogy egyszerûen csak megváltoztatták a nevét annak az igazgatóságnak, ezt nincs honnan tudni, mert erre vonatkozóan nem találtam információt). S akkor most tessék kapaszkodni: a 125 és 137-es kormányhatározatokat ugyanazon a napon, február 13-án fogadta el a kormány, tehát aznap határozta meg a saját struktúráját és döntött bizonyos pénzek felhasználásáról. Ellenben a 137-es kormányhatározattal létrehozott struktúrában nem szerepel az a stratégiai igazgatóság sem, aminek a rendelkezésére pénzt bocsátottak a 125-ös határozattal. A helyzet tehát röviden az, hogy a kormány egy nem létezõ igazgatóságnak pénzt adott, majd elvette tõle, s odaadta egy nem létezõ szolgálatnak.
Most már csak az a kérdés, hogy az azt a pénzt hogyan és mire használja. Erre vonatkozó kérdés máris megy a kormánynak.

Kategória: Ez Románia, megáll az ész! | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?