Legyen világos!

Mi székelyek 1918 óta tudjuk, hogy Románia a be nem tartott ígéretek országa. A román hatóságok mindenkori gyakorlata az, hogy egyet ígérnek és mást tesznek. Ez jellemzi a sok éve helyben topogó közigazgatási átszervezést is. Egyrészt vannak azok a nemzetközi egyezmények amelyeket Románia ratifikált, s amelyek arra kötelezik, hogy az átszervezés során hozza létre Székelyföld közigazgatási régiót, illetve ott van magának a kormánynak a programja, amiben szó szerint az áll, hogy az ország közigazgatási átszervezése során figyelembe fogják venni az ország különbözõ részeinek hagyományait és kultúráját. Másrészt ott van az a szándék, hogy Székelyföldet beolvasszák egy nagyrégióba, ahol még a nyelvi jogaink egy részével sem élhetünk majd. Más szóval ott van az a szándék, hogy az európai elvárásokra hivatkozva, a valóban szükséges és hasznos közigazgatási átszervezés leple alatt tegyenek egy nagy lépést Székelyföld végleges felszámolása felé.
Ebben a folyamatban a legnagyobb akadály a Székely Nemzeti Tanács, amelyik nem csak megfogalmazta a székely nép jogos autonómia-igényét, hanem demokratikus eszközökkel de határozottan tesz is azok megvalósulásáért, illetve a román hatalom szándékainak a leleplezéséért.
A bukaresti kormány szándéka világos: kivár. Gyakorlatilag jegelte a régiósítást, folyamatosan elutasítja a párbeszédet és várja hogy kifulladjunk, feladjuk, lássuk be, hogy velük szemben tehetetlenek vagyunk. Hát legyen ugyanolyan világosan neki és mindenki másnak, hogy ne reménykedjen! Semmit nem tanult a történelembõl az, aki azt képzeli, hogy a székelyek egyszer majd feladják! Az autonóm Székelyföld létrejötte jogos igényünk és minden megengedhetõ eszközt be fogunk vetni a jövõben is azért, hogy azt elérjük. Ideje hát, hogy a román hatóságok fejezzék be a halogatást és vállalt kötelezettségeikkel összhangban hajtsák végre az ország közigazgatási átszervezését, létrehozva ennek során azt a Székelyföld régiót, amit ennek 153 önkormányzata közül 59 már határozatban is követelt.
Az Európa Tanács illetékeseitõl pedig joggal várjuk el, hogy ne hagyják magukat félrevezetni a román hatóságok által. Tegyék világossá számukra, hogy a vállalt kötelezettségeket maradéktalanul be kell tartani! Kövessék szigorúan figyelemmel a közigazgatási átszervezést és avatkozzanak be idõben és kellõ határozottsággal, amennyiben arra szükség lesz! Mindannyiunk közös érdeke, hogy annyi békétlenség és vérontás után egy potenciális konfliktust végre sikerüljön megelõzni, s Székelyföld ügyét békésen megoldani!

Kategória: Autonómiák, Székelyföl éjjel-nappal | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?