A Gyergyószéki Székely Tanács közleménye

A román hatóságok veszélyeztetik az ország békéjét

Immár harmadik napja az foglalja le a hazai közvéleményt, hogy az ország nemzeti ünnepén a hatóságok bejelentették, hogy megakadályoztak egy terrorcselekményt és elõzetes letartóztatásba helyezték annak kitervelõjét. A vád szerint az illetõ a kereskedelemben kapható petárdákból akart házilag bombát elõállítani, majd azt Kézdivásárhely fõterén felrobbantani.
Tekintettel arra, hogy a valóságban mindez egy nappal korábban történt, joggal merül fel a gyanú, hogy egy valós veszély elhárítása helyett egy hatósági manipulációval van dolgunk, ellenben bármi is az igazság, néhány dolgot fontos leszögezni.
Logikusan két lehetõség van, s érdemes mindkettõt megvizsgálni.
Egyik lehetõség az, hogy a letartóztatott személy valóban robbantásra készült. Ez esetben mindenképp figyelembe kell venni azt, hogy annak ellenére hogy Románia tagja lett az Európa Tanácsnak és az Európai Uniónak, ratifikált számos nemzetközi kisebbségvédelmi dokumentumot, immár évek óta az tapasztalható, hogy a hatóságok aktív hozzájárulásával egyre erõsödik az országban a kisebbségellenes hangulat. Üldözik a székely jelképeket és a magyar feliratokat, meglévõ jogokat vonnak vissza, biztonsági kockázatnak nyilvánítják a székelyek autonómia-küzdelmét, s a titkosszolgálatok pedig nyíltan szerepet vállalnak az autonómia kivívásának a megakadályozásában. A Székely Nemzeti Tanács újra és újra felhívta a hazai és nemzetközi döntéshozók figyelmét ezek veszélyére, ellenben jelzései, a párbeszédre való felhívásaival együtt süket fülekre találtak. Amennyiben a kézdivásárhelyi fiatalember valóban robbantásra készült, annak az okát a hazai hatóságok hozzáállásában, illetve a nemzetközi szervezetek elnézõ magatartásában is kell keresni. Ha Románia betartaná a vállalt kötelezettségeit, akkor ilyen fejleményre nyilvánvalóan nem kerülne sor. Az erõszak minden formája elítélendõ, de ki kell mondani, hogy ebben az esetben az erõszakot kiprovokáló hatóságok felelõssége igen nagy, s ha a hozzáállásukon nem változtatnak, akkor joggal lehet a helyzet romlására számítani.
A másik lehetõség az, hogy a vád hamis, hatósági provokációval van dolgunk. Ez legalább olyan súlyos, ugyanis különösen a jelenlegi európai helyzetben a tûzzel játszani igen veszélyes. Túlzás nélkül állítható, hogy ez a lehetõség teljesen reális, ugyanis mind a hatósági tájékoztatás, mind a politikusok és véleményformálók megnyilvánulásai messze túlmutatnak a konkrét eseten, a magyarokat és székelyeket kollektíve bélyegzik meg, illetve jogos igényeiket kriminalizálják. Szimptomatikus az, hogy a sajtó nyilvánossága elõtt egy vezetõ politikus, volt miniszter jelenti ki azt, hogy ez azért történhetett meg, mert a hatóságok túlságosan toleránsak voltak a kisebbségekkel szemben. Ez nyílt felhívás a kollektív büntetésre, felelõtlen és veszélyes.
Összegezve elmondható, hogy bármelyik eset áll fenn, az kétségtelen, hogy a román hatóságok rossz úton járnak, folyamatosan szítják az etnikumközi feszültséget, márpedig annak jó vége nem lehet. Ezen a hozzáálláson haladéktalanul változtatniuk kell, s el kell kezdeniük a székely nép legitim vezetõivel folytatott párbeszéd útján a helyzet békés, a nemzetközi dokumentumoknak megfelelõ rendezését.
Nagy felelõsség hárul ugyanakkor a nemzetközi szervezetekre is. Ideje belátniuk, hogy be nem avatkozásukkal bátorítják a jogsértõ román hatóságokat, ez pedig senki által nem kívánt következményekkel jár. Arra kérjük tehát õket, hogy vállaljanak aktív szerepet Székelyföld ügyének a rendezésében, betöltve így hivatásukat. Ennek során jogos elvárás az, hogy kövessék kiemelt figyelemmel a letartóztatott fiatalember ügyét, s gondoskodjanak arról, hogy az eljárás visszaélésektõl és túlkapásoktól mentes legyen.

Gyergyószentmiklós, 2015.XII.3.

A Gyergyószéki Székely Tanács

Kategória: Államérdek, Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában, Politika, Székelyföl éjjel-nappal | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?