Nyílt levél Gyergyószentmiklós képviselõtestületének

Idén nyáron több tíz társammal együtt beadvánnyal fordultunk önökhöz, azt kérve, hogy az alább bõvebben is kifejtett okok miatt bontsák fel a testvérvárosi szerzõdést Budapest V. Kerületével. Azóta válaszadás törvényes határidejének már többszöröse is eltelt, ellenben megkeresésünkre se válasz nem érkezett, se az abban megfogalmazott (megvallom drasztikusnak tûnõ, de jól meggondolt, indokolt) kérésnek nem tettek eleget.

Ezek után kénytelen vagyok immár nyilvánosan önökhöz fordulni magyarázatért, illetve ha nincs meggyõzõ érvük a szerzõdés érvényben tartása mellett, akkor azzal az ismételt és nyomatékos kéréssel, hogy haladéktalanul bontsák azt fel.
Egy olyan “testvérrõl” beszélünk, amelyikkel együtt képzelte el a város egykor a Gyilkostó felvirágoztatását, e célból közös céget is hoztak létre, de ez a cég se az elképzelt célt nem valósította meg, de még bár anyagi hasznot sem hozott egyik önkormányzatnak sem. Ennek ellenére amikor városunk polgármestere a cég átvilágítását, illetve vezetõjének a leváltását kezdeményezte, akkor a “testvér” önkormányzat – semmibe véve az V. Kerület érdekeit is – a cégvezetõ oldalára állt és tétlenül nézte, hogy ez akadályozza az átvilágítást. S ha ez nem lett volna elég, késõbb beleegyezését adta ahhoz, hogy az illetõ a cég nevében városunk polgármestere ellen forduljon, s maga is olyan dicstelen szerepet vállalt a lejáratásában és ellehetetlenítésében, amit ép eszû ember lidérces álmában sem tud elképzelni: magyarországi önkormányzatként a sovén román hatóságoknak nyújtott segédkezet egy székelyföldi testvérváros polgármestere elleni elvtelen és tisztességtelen harcában. El lehet olvasni szörnyülködés nélkül ezt a mondatot, ami e meztelen igazságot rögzíti? Hisz miképpen lehet értékelni azt, hogy a “testvérváros” felhatalmazott képviselõje oldalakon keresztül szórja a válogatott rágalmakat Mezei Jánosra, olyan alapon, hogy “úgy hallottam”? S hát azt, hogy anyagi követeléseket fogalmaz meg azzal az emberrel szemben, aki egyedül képviselve mindkét város érdekeit megpróbált tenni azért, hogy vége legyen a közös cég ellenõrizetlen rablógazdálkodásának? Ez testvérváros?! Döntse el ki-ki maga.

Az pedig ne tévesszen meg senkit, hogy egy ideje eljátsszák hogy tévedésben éltek de most már értik a helyzetet és partnerei Gyergyószentmiklósnak a helyzet rendezésben. Ezek csak szavak, de mit mutatnak a tettek? Ugyan megszavazták a közgyûlésben a cég ügyvezetõjének a leváltását, de újabb és újabb “apró” adminisztratív hibáik miatt a határozatot máig sem lehetett gyakorlatba ültetni, ezért a Monturistot a mai napig is a feljelentõ Virág Zsolt vezeti. S mindeközben a vádakat és az anyagi követeléseket máig nem vonták vissza!

Hogy mik az indokaik, azt csak õk tudják, ráadásul az eredmény szempontjából ez szinte mindegy. Lassan egy éve áll fenn ez az állapot, amit egészséges önbecsülésû ember egy hétig se néz tétlenül. S miért lenne alábbvaló egy város becsülete egy emberénél? Miért gondolják önök azt, hogy joguk van tétlenül szemlélni azt, amit a városunk ellen ez a “testvér” elkövet? Nem utolsósorban: ilyen elõzmények után jövõ tavasszal ismét a bizalmunkat akarják kérni, hogy bízzuk továbbra is önökre a város vezetését? Már így is felfoghatatlanul sokat késlekedtek, ideje volna végre tudatosítaniuk, hogy mi is a feladata annak, aki egy város vezetését vállalta fel. A minimum az, hogy nem tûri a város becsületének a sárba tiprását.

Gyergyószentmiklós, 2015.XII.10.

Árus Zsolt

Kategória: egy kisváros nagy gondjai | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?