Válasz a székely Kánaán földi helytartójának

Mint már jeleztem, a Kovászna megyei prefektus orcátlan válaszát sem hagyom szó nélkül, nemrég ment el a címére az alábbi viszontválasz:

Tisztelt prefektus úr!

Hivatkozva a december 14-én kelt, 14836 számú válaszára a következõket szeretném a tudomására hozni:

Ön az említett válaszában azt állítja, hogy Kovászna megyében teljes mértékben biztosított a magyarok nyelvi jogainak a betartása. Ezzel szemben a valóság egészen más képet mutat. Erre példa az alábbi fénykép, amin egy kizárólag román nyelvû felirat látható, holott az illetõ objektum egy önkormányzati projekt keretében jött létre, tehát kötelezõen kellene szerepelnie rajta a magyar feliratnak is. Másik példa az önkormányzati határozatok magyar fordítása. Még a megyeszékhely honlapján is csak román nyelven vannak közzétéve a határozatok, holott a 215/2001-es törvény elõírja, hogy azokat magyarul is közzé kell tenni, az 1206/2001-es Kormányhatározattal jóváhagyott szabályok értelmében pedig ennek az elõírásnak a betartását a prefektus ellenõrzi, és szintén õ illetékes bírságot is kiróni azokra, akik ezt megszegik.

Ugyanakkor azt is szeretném leszögezni, hogy a magyar feliratokon túl a novemberi petíciómban említett jogszabályok az anyanyelv írásban és szóban való használatára vonatkozóan is számos elõírást tartalmaznak, s ezek betartása terén is számos hiányosság tapasztalható Kovászna megyében is, márpedig ön, mint a törvényesség õre köteles azokban az esetekben is fellépni.

Nem utolsó sorban hadd hívjam fel a figyelmét arra is, hogy a 340/2004-es törvény 19. cikkely (1) bekezdés c) pontja értelmében önnek hivatali kötelessége a társadalmi feszültségek megelõzése, a társadalmi béke fenntartása is. S hogy csak egy példát mondjak, a fogyasztóvédelmi hivatal túlzás nélkül magyarellenesnek nevezhetõ ténykedése állandó feszültséget okoz a megyében, ön pedig semmit nem tesz ezeknek a feszültségeknek a csökkentéséért, s a jelek szerint ezt a magatartását bíztatásként értékeli az említett hivatal vezetõje is. Kérem tehát, hogy tevékenységét pártatlanul kifejtve egyformán õrködjön a megye magyar és román lakói jogainak betartása felett, illetve lépjen fel azok ellen, akik a két közösség között feszültséget keltenek.

Mindezek figyelembevételével felszólítom, hogy haladéktalanul és hiánytalanul tegyen eleget a 2015 november 16-án kelt petíciómban foglaltaknak. Jelzem, hogy jelen levelem az 554/2004-es törvény elõírásainak megfelelõ elõzetes eljárásnak minõsül, s amennyiben nem tesz eleget az ebben foglaltaknak, úgy bírósághoz fogok fordulni.

Gyergyószentmiklós, 2016.I.3.
Üdvözlettel,

Árus Zsolt

borviuzutja_DSC_4834

Kategória: Államérdek, Ez Románia, Politika, Székelyföl éjjel-nappal | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?