Ami az övék az övék

Habár látszólag ellentmond az elõzõ bejegyzésemnek, de el kell ismerjem hogy vannak dolgok, amikben a román politika valóban profi. Ezek közé tartozik a kreativitás meg a sumákolás. Ez utóbbit csúcsszuper szinte mûvelik, amint mindjárt be fogom bizonyítani.

Az szinten az utóbbi napok egyik fontos híre volt, hogy a Ciolos kormány hadat üzent a bürokráciának, a számos olyan módosítást eszközölt jogszabályokban, amelyek nyomán egyszerûbb lesz az állampolgárok élete. E célból 19 sürgõsségi kormányrendeletet fogadtak el június utolsó napjaiban, s ezek már meg is jelentek a Hivatalos Közlönyben. Ezek között van a 42/2016-os számú is, ami így kezdõdik:

Ordonanta de urgentã nr. 42/2016 privind stabilirea unor mãsuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Publicat în Monitorul Oficial nr. 492 – 30/06/2016

Art. 1. – (1) Se autorizeazã Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice sã achizitioneze în anul 2016 un numãr de 100 de microbuze în vederea donãrii acestora, în conditiile legii, Guvernului Republicii Moldova.
(2) Pentru asigurarea sumelor necesare achizitionãrii microbuzelor prevazute la alin. (1) se autorizeazã Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice sã efectueze virari de credite bugetare în tot timpul anului, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
(3) Se autorizeazã Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice sã introducã modificãrile corespunzãtoare în anexa la buget.
Art. 2. – La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, urmãtoarele acte normative se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:


A román nyelvet ismerõk gondolom már elismerõen csettintettek, de akik nem tartoznak abba a csoportba, azok számára hadd álljon itt a magyarázat.
A kormányrendelet a címe szerint bizonyos pénzügyi intézkedésekrõl, illetve jogszabályok módosításáról és kiegészítésérõl szól. S a második cikkely pedig valóban így kezdõdik: Jelen sürgõsségi kormányrendelet érvénybe lépésétõl kezdve a következõ jogszabályok módosulnak az alább módon: … s következnek olyan módosítások, amikrõl a sajtóban olvasni lehetett.
De mirõl szól az elsõ cikkely? Na ez az, amirõl a bevezetõben beszéltem! Az elsõ cikkelyben ugyanis az van, hogy a kormány felhatalmazza a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási minisztériumot, hogy 2016 folyamán vásároljon 100 mikrobuszt, s azokat adományozza Moldova Köztársaság kormányának. E célból a minisztérium egész évben végezhet mindenféle hitelutalványozási meg egyéb mûveletteleket, módosíthatja az állami költségvetést, figyelmen kívül hagyva a közpénzügyi törvény elõírásait.
Hát nem zseniális?! Ha évek múltán valaki azt akarja feltérképezni, hogy Románia mikor mivel segítette a kisebbik testvért, erre a tételre garantáltan nem fog rábukkanni! Ugyanis épeszû ember ha törvénytárban kutakodik, akkor a jogszabályok címe alapján keres. Ez a példa azonban azt mutatja, hogy Románia esetében célszerû körültekintõbbnek lenni. Az ember soha nem tudhatja, hogy melyik jogszabályban milyen meglepetés van elrejtve!

S mielõtt valaki megróna, hogy a jó dolgokról nem írok, hadd adjak egy példát arra, hogy az intézkedések nem olyan fényesek, mint ahogy azokat beharangozták. Például azt írta az újság hogy ahol eddig erkölcsi bizonyítványt is kellett valamely kéréshez mellékelni, ott ezután már nem kell, mert az illetõ hatóság a bizonyítványt megkéri maga a bûnügyi nyilvántartótól. A gyakorlatban azért ez nem ilyen egyszerû. Eddig az ember el kellett menjen és ki kellett váltsa ezt a bizonyítványt, majd mellékelje a beadványához. Ez a lehetõség továbbra is megmarad, épp csak nyílik egy másik is: az illetõ írásban meghatalmazza azt a hatóságot ahova a beadvánnyal fordul, hogy az kikérheti a bizonyítványt a nyilvántartótól. Egyik papírt tehát felváltja egy másik. Az ember pedig törheti a fejét, hogy ha valahova kötelezõen be kell nyújtsa a bizonyítványt, akkor mi értelme van annak, hogy írásban nyilatkozzon arról, hogy egyetért azzal, hogy az illetõ hatóság azt beszerezze? Mennyivel egyszerûbb és kézenfekvõbb lett volna a jogszabályokat úgy módosítani, ahogy a hír a sajtóban megjelent! De a román debürokratizálás erre a szintre még nem jutott el. Gondolom ilyen az, amikor megrögzött bürokratákra bízzák ezt a folyamatot.

Kategória: Államérdek, Ez Románia | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?