Utóirat

Idõközben azért nem hagyom nyugodni magát a prefektust sem, emlékeztetem, hogy van egy jogerõs ítélet, amit végre kellene hajtania. Ez történt szeptember hetedikén is, amikor ezt a levelet küldtem neki:

Tisztelt uram!

Felhívom a figyelmét, hogy téved, amennyiben azt gondolja, hogy a 242/96/2016-os ügyben született ítéletek azt jelentik, hogy önnek semmi további tennivalója nincs az 1787/2015-ös ítélet végrehajtása terén.
Emlékeztetem, hogy az alapfokon született ítélet azzal utasítja el a kérdésemet, hogy ön már elkezdte az 1787/2015-ös ítélet végrehajtását, illetve hogy a kérésem jellegébõl adódóan annak megoldása több idõt vesz igénybe. A másodfokú ítéletet még nem kaptam kézhez, de kétlem, hogy abban az állna, hogy azért utasítják el a fellebbezésemet, mert ön maradéktalanul eleget tett az 1787/2015-ös ítéletben foglaltaknak.
Ezért ismételten arra kérem, hogy tegye meg mindazt, amit az az ítélet ön számára kötelezõen elõír, tehát ellenõrizze a megye összes közintézményét, s ahol nem tartják be a magyar nyelv használatára vonatkozó törvényes elõírásokat, ott büntesse meg az adott intézmény vezetõjét. Ezt követõen pedig kérem tájékoztasson engem írásban arról, hogy az ellenõrzés során miket tapasztalt és milyen intézkedéseket hozott azok nyomán. Az 1787/2015-ös ítélet ugyanis önt erre kötelezi.

Üdvözlettel,
Árus Zsolt

Némileg túllépve a 30 napot, ma érkezett rá ez a válasz:

Valasz 12317 12707 Hargita Prefektus

Azt mondanom sem kell, hogy nem okozott semmiféle elégtételt az olvasása, ezért rögvest válaszoltam is rá, ezt:

Tisztelt uram!

A jelzett számmal iktatott válasza kapcsán két dologra szeretném felhívni a figyelmét:

1. Az anyanyelv használatát a közigazgatásban nem csak a 215/2001-es törvény szabályozza, amint erre már többször felhívtam a figyelmét.
Ilyen téren a legátfogóbb hazai jogszabály a 282/2007-es törvény, amivel Románia ratifikálta a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Chartáját. Ebben a közigazgatásra vonatkozó 10. cikkelyben ez áll:

” ARTICOLUL 10
Autoritatile administrative si serviciile publice

1. În circumscriptiile administrative ale statului locuite de un numar de vorbitori de limbi regionale sau minoritare, care justifica masurile specificate mai jos, si în functie de situatia fiecarei limbi, partile se angajeaza, în masura în care este posibil:
a) (i) sa vegheze ca autoritatile administrative sa utilizeze limbile regionale sau minoritare; sau
(ii) sa vegheze ca functionarii autoritatilor administrative care asigura relatia cu publicul sa foloseasca limbile regionale sau minoritare în raporturile lor cu persoanele care li se adreseaza în aceste limbi; sau
(iii) sa vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau minoritare sa poata prezenta cereri orale ori scrise si sa primeasca raspunsuri în aceste limbi;”

Amint láthatja, ez az elõírás minden közhivatalra érvényes, nem csak a helyi önkormányzatokra és azok intézményeire.
A magyar nyelv viszonylatában pedig Románia az a. pont (ii) és (iii) bekezdéseinek a betartására kötelezte magát.

2. A lassan két éves petícióm kapcsán arra kérem, hogy vessen véget az általánosságok ismételgetésének, vegye elõ a petíciót, majd a megyei törvényszék 1787/2015-ös ítéletét, és tegye pontosan azt, ami az ítéletben le van írva. Az említett ítélet ugyanis csak akkor lesz végrehajtva, s ne reménykedjen abban, hogy el fogok fogadni bármilyen más megoldást. Ha valóban annyira a szívén viseli a nyelvhasználati jogok tiszteletben tartását mint ahogy most is írja, akkor kérem errõl azzal tegyen tanúbizonyságot, hogy betû szerint végrehajtja az 1787/2015-ös ítéletet.

Árus Zsolt

Kategória: Államérdek, Ez Románia, Megyei ügyek, Politika | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?