Vajon sánta vagy nem sánta az a kutya? (frissítve)

Soha nem volt rajtam drót, soha nem volt felragasztva még életem folyamán semmiféle sebtapaszokkal és egyéb más dolgokkal” mondta Virág Zsolt tegnap a MixFM rádióban, mikor a mûsorvezetõ arról érdeklõdött, hogy valóban “be volt-e drótozva” azon az ominózus beszélgetésen, amit városunk akkori polgármesterével folytatott még 2015 elején, s aminek az lett a következménye, hogy a polgármester ellen bûnügyi eljárás indult. Pedig mondhatta volna azt is, hogy nem, nem voltam. De persze jobban hangzik ha nem csak a kérdésre válaszol, hanem annál többet, nagyobbat mond, mintegy azt is elmondva, hogy neki aztán megvan a véleménye azokról, akik olyasmire vetemednek.
A beszélgetés annak apropóján hangzott el, hogy pár nappal korábban jómagam voltam a mûsor meghívottja, s arról is tájékoztattam a város lakóit, hogy panaszt tettem az ügyészségen ez ellen az ember ellen, mert a birtokomban levõ iratok azt bizonyítják, hogy két rendben is megsértette a Büntetõ Törvénykönyv elõírásait. S az illetõnek a fenti kijelentése éppen azért érdekes, mert õ pontosan tudja, hogy mik ezek az iratok, melyekbõl két részletet alább közzéteszek, alátámasztandó a mondanivalómat.
Kezdem azzal, hogy nincs semmi biztos információm ama lassan négy éves estrõl, így ha a mûsorvezetõ kérdésére egyszerûen nemmel válaszol, akkor ez az írás meg se született volna. De nem azt tette, azt mondta, hogy õ aztán soha.
Akkor lássuk.
Az elsõ részlet az ügyészi rendelet elsõ oldalának kezdõ része, amibõl kiderül, hogy nevezett személy 2015 október 8.-án feljelentést tett több személy ellen:

Virag-ugyeszi-rendelet-reszlet

Jegyezzük meg ebbõl a dátumot: október 8, akkor iktatják a feljelentést, tehát onnan kezdve indul a nyomozás a feljelentés ügyében, ergo az elõtt a hatóságoknak nem volt tudomásuk a feljelentésben leírtakról.
Maga a feljelentés igen terjedelmes, következzen most egy részlet a 3. oldalról:

Virag-feljelentes-reszlet

Itt hetekkel korábban (egészen pontosan szeptember 16.-án) történt eseményekrõl számol be, melyek egy közjegyzõ irodájában, illetve kint, a szabadban zajlottak. Nem nehéz megszámolni, a kevesebb mint fél oldalas szövegben négyszer szerepel az, hogy az állítása alátámasztására hang- és mozgókép-felvételt mellékel. S bizton állíthatom, hogy a feljelentésben ez a kijelentés még számtalan esetben fellelhetõ, függetlenül attól, hogy a helyszín kültér vagy beltér, Gyergyószentmiklós vagy Budapest. Hogy még pontosabb legyek, az ügyészi rendelet tanúsága szerint 6 darab DVD lemezt adott le az ügyészségen, amelyeken ezek a felvételek vannak.
Ezen a ponton fel lehet persze vetni a kérdést, hogy voltak-e ama találkozók során drótok az illetõ inge alatt, vagy pedig hogy volt-e ragtapasszal rá rögzítve valami, de ezek ugyebár részlet-kérdések. A lényeg az, hogy nem valamilyen hatóság (mert azok csak októberben indították meg a nyomozást), hanem – tekintve hogy azt is határozottan állította a rádiós beszélgetésben, hogy nem ügynöke semmilyen állami intézménynek – õ maga, saját kezdeményezésbõl készített videó-felvételeket számos emberrel való találkozásairól, azok tudta nélkül. Ezt pedig – tetszi vagy nem – a köznyelv úgy nevezi, hogy bedrótozva ment azokra a találkozókra. Sõt, a figyelmes olvasó talán azt is észrevette, hogy nem csak õ, hanem a testvére is. (Aki nem vette volna észre, az térjen vissza a második dokumentum-részlethez, s látni fogja, hogy a négy esetbõl legalább az elsõben a felvételt Virág József készítette.)
Mindezekbõl az körvonalazódik, hogy megeshet, hogy ama 2015 januári találkozón emberünk nem volt bedrótozva, de a jelek szerint hamis az az állítása, hogy õ aztán soha! Már feltéve ha nem áll elõ valami elfogadható magyarázattal arra a hat DVD-re.

Frissítés (nov. 25)
Az említett rádiómûsorban az illetõ azt is mondta, hogy a személyem nem érdekli, nem foglalkozik velem. Ehhez képest ma reggel ezzel szembesültem:

Az gondolom senkit nem lep meg, hogy úgy döntöttem nem barátkozom vele.

Kategória: Államérdek, egy kisváros nagy gondjai, Mindennapjaink a 21. században, Politika | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?