Hihetetlen, de igaz!

Tavaly májusban panaszt tettem a Diszkriminációellenes Tanácsnál egy nagykárolyi személy ellen. Jellemzõ módon a panaszok megoldása nagyon elhúzódik, de az elsõ lépést (idézés kiküldése) pár héten belül meg szokták tenni. Ezért mikor eltelt pár hónap is a dolog gyanús lett, és úgy döntöttem megkérdezem, hogy mi lett a panaszom sorsa. E célból szeptember 27.-én ezt a levelet küldtem el:

Bunã ziua!
În data de 15 mai v-am trimis o petitie privind o persoanã fizicã (Daniela Ciuta) din Carei. Observ, cã în ciuda faptului cã termenul de 4 luni (3 pentru solutionare plus 1 pentru comunicare) a trecut deja, încã nu am primit nici o comunicare din partea Dvs, astfel nu cunosc nici mãcar numãrul dosar aferent petitiei respective.
Prin prezenta vã rog deci sã-mi comunicati acel numãr dosar si sã solutionati petitia respectivã în termenul cel mai scurt posibil.
Cu respect,
Árus Zsolt István

Másnap érkezett ez a válasz:

Buma ziua,
Numarul dosarului este 260/2023.
O zi buna!

Tekintettel arra, hogy a válasz nem volt kielégítõ, mivel tudtam, hogy az az iratcsomó-szám egy másik panaszhoz tartozik, ezt jelezve a kérdést újra elküldtem, s még aznap érkezett rá a következõ válasz:

2023.IX.28:
In Dosarul acesta, 260/2023, reclamantul este Fundatia Szekler Monitor iar reclamatul este doamna Daniela Ciuta.

Ettõl nyilván nem lettem okosabb (csak visszaigazolták amit már tudtam), ezért ezt jelezve még aznap újra elküldtem nekik a kérdést. Majd október közepén ismét. S mivel három hónapig nem jött válasz arra sem, ezért idén január közepén ismét újraküldtem. Arra már válasz is érkezett, ez:

2024.I.30.
Buna ziua!
Avand in vedere adresa dvs. nr. 376/15.01.2024, va aducem la cunostinta ca in data de 15.05.2023 a fost inregistrata sub nr 3656 petitia dvs., constituita in dosarul 300/2023 in care petentul este Fundatia Szekler Monitor iar reclamat este Inspectoratul de Politie Judetean Mures.

Érthetõ módon ezzel sem voltam elégedett, s ezt jeleztem is egy újabb levélben. Erre már gyors válasz érkezett.

2024.I.31:
Buna ziua!
Referitor la solicitarea dvs. va aducem la cunostinta ca am identificat dosarul în care parte reclamata este doamna Daniela Ciuta iar petent este Fundatia Szekler Monitor. Acesta are numarul 260/2023 si este constituit în baza petitiei din data de 24.04.2023 cu nr. 3057.

Visszaértünk tehát az elsõ hibás válaszhoz, amit nyilván továbbra sem tudtam elfogadni, ezért a válaszomban tisztelettel megkértem õket, hogy olvassák el figyelmesen a kérdésemet, ami egy általam (mint természetes személy) tavaly május 15-én postázott panaszra vonatkozik, a bepanaszolt személy pedig Daniela Ciuta. Ezt napokig emésztették, majd megérkezett a következõ válasz:

2024.II.5:
Buna ziua,
In data de 15.05.2023 a fost inregistrata sub nr 3656 petitia dvs., constituita in dosarul 300/2023 in care petentul este Fundatia Szekler Monitor iar reclamat este Inspectoratul de Politie Judetean Mures.
Dosarul in care parte reclamata este doamna Daniela Ciuta iar petent este Fundatia Szekler Monitor are numarul 260/2023 si este constituit în baza petitiei din data de 24.04.2023 cu nr. 3057.
Va multumim!

Itt már teljesen világos volt, hogy valamiképp törölni kell az eddigieket, s nulláról újrakezdeni az egészet. Ezért még aznap új levelet írtam nekik, melyben semmi utalás nem volt az elõzményekre, ellenben részletesebben kifejtettem a kérést (leírva, hogy ki volt a panaszos, ki a bepanaszolt, mikor volt postára téve a panasz, s mellékelve az ajánlott szelvényt is), hátha így sikerül végre megkapni a várt választ, annak az iratcsomónak a számát, amit a tavaly májusban benyújtott panaszom nyomán nyitottak.

Erre közel két hét szünet következett, majd múlt szombaton megérkezett ez a válasz:
Buna ziua,
În urma corespondentei efectuate cu dvs. referitoare la eventualitatea înregistrarii celor doua petitii pe numele de Daniela Ciuta, va învederam ca în urma cercetarilor efectuate în lipsa unei particularitati clare legate de eventualitatea considerarii unei noi petitii, acestea au fost constitutite în note scrise la dosarul 260/2023. Cele doua situatii expuse atât prin petitia înregistrata cu nr. 3057/24.04.2024 cât si prin cea înregistrata cu nr. 3759/18.05.2023 vor fi analizate în acelasi dosar, 260/2023, care se afla în procedura completa si urmeaza a fi deliberate într-o sedinta ulterioara. În prezent solutionam dosare din 2022.
Cu stima

Tehát az történt, hogy ahelyett hogy a beérkezõ panasz nyomán nyitottak volna annak egy iratcsomót (ahogy azt a szabályzatuk 18. cikkelye világosan elõírja), “kutatásokat végeztek”, s találtak egy panaszt, amit ugyanazon személy ellen korábban más egy más cselekedet miatt nyújtott be, így az én panaszomat úgy tekintették, mint írott álláspont azon korábbi panaszhoz, s betették annak az iratcsomójába. S itt nyilván megáll az ész, mert ilyen nincs! Ezt közöltem is velük, s határozottan felkértem õket, hogy tartsák be a saját szabályzatukat, a panaszomnak nyissanak egy önálló iratcsomót és külön bírálják el. Õszintén szólva ilyen elõzmények után ennek sok esélyt nem adok, de akkor is meg kellett tennem, hogy utólag ne mondhassák azt, hogy hallgatás beleegyezés.

Befejezésképpen a válasz utolsó mondatára hívnám fel a figyelmet, tekintettel arra, hogy a 137/2000-es kormányrendelet értelmében a panaszokat az iktatásuktól számított 90 napon belül kell megoldani. Ezzel szemben itt most arról tájékoztattak, hogy a Tanács jelenleg a 2022-es panaszok megoldásával van elfoglalva! Ez a határidõ többszörös meghaladását jelenti, amit ráadásul büntetlenül tesznek, mert a bíróságok több esetben azt állapították meg, hogy a 90 napos határidõ csak ajánlott, de nem kötelezõ. Hogy ebben mennyi az igazság, azt döntse el ki-ki maga, annak alapján, hogy a vonatkozó mondat a jogszabályban így szól: “Hotãrârea Colegiului director de solutionare a unei sesizari se adoptã în termen de 90 de zile de la data sesizãrii.”

Kategória: Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában, megáll az ész! | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?