A teljes vádirat

A teljes vádirat hosszú, de tanulságos olvasmány. Itt van, olvassa mindenki:

vadirat-1-7

vadirat-8-14

vadirat-15-21

vadirat-22-28

vadirat-29-35

vadirat-36-42

vadirat-43-49

vadirat-50-56

vadirat-57-63

vadirat-64-70

vadirat-71-77

vadirat-78-84

vadirat-85-91

vadirat-92-98

vadirat-99-105

vadirat-106-112

vadirat-113-119

vadirat-120-126

vadirat-127-133

vadirat-134-140

vadirat-141-146

vadirat-147-151

Kategória: ügyészség | A közvetlen link.

2 Responses to A teljes vádirat

 1. Árus Zsolt szerint:

  Az iratcsomó valóban tanulságos, ajánlom mindenkinek a figyelmébe azt a 15 oldalt (23-38), ami “testvérvárosunk” képviselõjének a nyilatkozata.
  Ez két szempontból is igen figyelemreméltó: egyrészt tiszta képet ad arról a “testvéri szeretetrõl” ami áthatja ennek az embernek a szívét-lelkét, másrészt pedig rávilágít a román nyomozó hatóság hozzáállására is, amelyik minden kritika nélkül beteszi ezt a vádiratba, egyetlen állításra sem kér semmiféle bizonyítékot, elég neki az, hogy Karsay Károly (ezt a nevet jó ha megismeri mindenki) azt mondja, hogy “úgy hallottam”.
  S hogy a kép legyen teljes: ez az ember az V. Kerület nevében, annak megbízottjaként nyilatkozik, tehát nem magánvéleményt mond, hanem az ottani önkormányzat hivatalos álláspontját. Jogos kérdés ezek után, hogy miért nem bontotta fel még mindig a szentmiklósi önkormányzat a testvérvárosi szerzõdést? Ennyire alacsony szintû a testületben az önbecsülés, az igazságérzet?
  Tekintettel a románul nem tudókra jó lenne bár az anyag fontosabb részeit lefordítani, hogy lássák a budapesti lakosok is, hogy milyen vezetõik vannak.

 2. Árus Zsolt szerint:

  Pár jellemzõ részlet:
  23. oldal:
  Leteszem román nyelvre fordítva azt a meghatalmazást, amit még 2007-ben adott nekem Rogán Antal, az V. Kerület akkori polgármestere. Ezzel igazolom, hogy jogom van képviselni a többségi tulajdonost és fenntartani annak az álláspontját azzal kapcsolatban, ami a Monnturist Kft.-ben történik.

  27. oldal:
  Mezei János kezdettõl tartózkodóan viszonyult az együttmûködésünkhöz, gyakorlatilag befagyasztotta a fejlesztési tervünk végrehajtását. A hozzáállása felvetette bennünk azt a kérdést, hogy vajon nincs-e rejtett szándéka a Monturist törzstõkéjét illetõen, s az utólag történtek azt igazolták, hogy ez a gyanúnk jogos volt.
  A 71/2008-as határozattal Gyergyószentmiklós képviselõtestülete önhatalmúlag, közgyûlés összehívása nélkül döntött a Monturist törzstõkéjének a csökkentésérõl. (Ennek kapcsán azt kell tudni, hogy a határozat 2008 májusában született, Mezei János pedig a júniusi választásokon nyerte el a polgármesteri tisztséget, akkor még építõmérnökként tevékenykedett egy csíkszeredai cégnél.)

  28. oldal:
  Virág Zsolttól tudom, hogy a 400 négyzetméteres területet Mezei János tartós bérletbe adta a Portik Csaba által vezetett Porturist Kft-nek. (Holott a bérleti szerzõdés is Mezei János megválasztása elõtt született.)

  29. oldal:
  Virág Zsolttól tudom, hogy a 400 négyzetméteres területet eladta egy olyan barátja cégének, akivel ugyanazon politikai érdekkörhöz tartozik, pontosabban hogy még 2012 augusztusában eladta azt a területet a Portik Csaba által vezetett Porturist kft-nek. (A valóságban a területet 2013-ban adta el nem Mezei János hanem a városi önkormányzat, a 18-az és 48-as határozatoknak megfelelõen.)

  30-31. oldal:
  Virág Zsolttól tudom, hogy azért hogy meggyõzze Mezei Jánost arról, hogy visszaélve polgármesteri hatáskörével adja el neki azt a területet, Portik Csaba lekenyerezésképpen 2008-ban egy VW Passat személyautót adott neki.

  31. oldal:
  Ami Mezei János erkölcsi profilját illeti szeretném még leszögezni, hogy hallottam arról, hogy a Pap József elõtti polgármester, név szerint Pál Árpád, a tudtunk nélkül 25 évre bérbe adta egy Viridis vagy Viribus nevû kft-nek a csónakház épületet, ahol a Monturist székhelye is van. Ez gyakorlatilag egy másik visszaélés, amit Gyergyószentmiklós egy másik polgármestere követett el. Ezért amikor Pap Józsefet megválasztották, akkor arra kértem, hogy tegyen törvényes lépéseket annak a szerzõdésnek az érvénytelenítése érdekében. Úgy tudom, hogy õ pert indított és azt alapfokon meg is nyerte, de késõbb amikor Mezei János lett a polgármester, akkor õ nem foglalkozott ezzel a témával és a pert másodfokon elvesztette. (Tehát: úgy hallotta. Ezzel szemben az tény, hogy a Monturist törzstõkéjét a sokat dicsért Pap József idején csökkentette a városi önkormányzat, s ugyanakkor adták tartós bérletbe a Porturist kft-nek a Zöld ház alatti 400 négyzetmétert.

  32. oldal:
  A Monturist kft. ügyvezetõje arról is tájékoztatott, hogy Mezei János megpróbálta elcsábítani azzal, hogy ajánlott neki egy másik állást, de õ ezt visszautasította, ezért megfenyegette.

  33-34. oldal:
  Mezei János kihasználta a 71/2008-as önkormányzati határozatot, s miután töröltette az abban szereplõ területeket a telekkönyvbõl, betelekkönyveztette azokat a város nevére és a saját kénye-kedve meg érdekei szerint gazdálkodott velük.
  Megtudtam, hogy ahhoz hogy a terveit megvalósítsa és tudjon rendelkezni azzal a területtel ami érdekelte, kooptálta Imre Sándor topográfust, aki módosította a terület azonosító adatait. Ezt a módosítást Mezei János hagyta jóvá a Portik Csaba kérésére. Mindezek a Monturist törzstõkéjének a módosulásához vezettek.

  34-35. oldal:
  Tudomásom van arról, hogy Virág Zsoltot többször behívták a városházára, ahol párbeszédet folytatott a tisztviselõkkel. Ezen alkalmakkor õ elmagyarázta a szabálytalanságokat és törvényszegéseket amelyeket a Komáromi Attila által készített jogi szakvélemény feltárt és megpróbálta bebizonyítani, hogy a Monturist kft. törzstõkéjébõl törvénysértõ módon területek voltak elidegenítve. (A vádirat egy területrõl beszél, de Karsay Károly többrõl is tud!)
  Látva hogy Mezei János az érdekeink ellen cselekszik és rosszindulatúan viszonyul a Monturist kft. tevékenységéhez, felszólítottam Virág Zsoltot, hogy ügyvezetõi minõségében forduljon a bûnüldözõ szervekhez és kérje azoktól a Mezei felelõsségre vonását. (Egy “testvéri” gesztus. Meg se próbál szóba állni Mezei Jánossal és tisztázni a helyzetet, hanem utasítja a cégvezetõt, hogy az tegyen feljelentést!)

  35-36. oldal:
  Azt tapasztalván, hogy Mezei János továbbra is kampányol a Monturist kft. ellen, úgy döntöttünk, hogy összehívjuk a cég közgyûlését 2014 április 25-re. … Ennek nyomán 2014 május 5. vagy 7.-én sor került a cég közgyûlésére. … Az ülés 4-5 órát tartott, mintegy 25 személy vett részt rajta. Nincs tudomásom arról, hogy készült-e jegyzõkönyv az ülésen, de azt biztosan tudom, hogy készült egy lista a résztvevõkrõl. (Tehát: egyszer utasítja az ügyvezetõt arra, hogy tegyen feljelentést, majd utána összehív egy közgyûlés, ahol fû-fa részt vesz, jegyzõkönyv nem készül, tehát utána azt mond el róla, amit akar. Egy dolog biztos nem történt azon a közgyûlésen, mert a vallomás sem tesz említést ilyenrõl: nem tájékoztatták Mezei Jánost, hogy ügyészségi feljelentést tett ellene a cég ügyvezetõje. Ez legyen majd késõbb meglepetés neki.)

  37. oldal:
  A közgyûlés végén úgy értékeltük, hogy szükséges tisztázni a Monturist kft. törzstõkéjének a pénzügyi és gazdasági helyzetét, ezért határozat született arról, hogy készüljön egy jogi és pénzügyi elemzés. A határozat arra is kitér, hogy a szakvélemények eredményének függvényében kell a további lépéseket meghatározni. (Még egyszer: miközben ezt a közgyûlés elhatározza, már zajlik az ügyészségi kivizsgálás a Virág Zsolt feljelentése nyomán.)

  A közgyûlésen Mezei János javasolta a Virág Zsolt leváltását, de nem értettem egyet vele, mert rájöttem, hogy egy bizalmi emberét akarja helyette kinevezni, akit aztán a saját kénye-kedve szerint tud igazgatni.

  37-38. oldal:
  Amint már jeleztem, Virág Zsolt a mi utasításunkra tett feljelentést Mezei János ellen amiért az visszaélésszerûen csökkentette a Monturist kft. törzstõkéjét, ami által anyagi elõnyökhöz juttatta Portik Csabát és a Porturist kft-t. Azért döntöttünk így, mert nem akartunk bûnrészesei lenni Mezei Jánosnak az általa elkövetett bûncselekményekben. (Emlékeztetésképpen: a törzstõkét Mezei János hivatalba lépése elõtt csökkentette a városi képviselõtestület, s ez a határozat dátumából egyértelmûen kitûnik, tehát tévedésrõl szó sem lehet, Karsay pontosan kellett tudja, hogy ki követte el azt, amit õ bûncselekménynek nevez.)

  S a csattanó a 38-39. oldalon:
  Mivel a Monturist kft. törzstõkéjét károsították a Mezei János által elkövetett visszaélések, fel vagyok hatalmazva hogy képviseljem a többségi tulajdonos álláspontját, miszerint belépünk a perbe, és a késõbbiekben meg fogjuk fogalmazni a Mezei Jánossal szembeni anyagi és erkölcsi követeléseinket.

  A vádirat tanúsága szerint késõbb a Monturist kft. továbbította az V Kerület 2015.IV.17.-én kelt hivatalos perbelépési kérelmét.

  15 oldalnyi idézet egy hosszabb tanúvallomásból, amibõl kb. 90% arról szól, hogy “úgy hallottam” vagy “Virág Zsolttól tudom”. Ez minõsíti Karsay Károlyt is, de nyilván az ügyészséget is.
  S mindaddig míg nyilvánosan és egyértelmûen nem határolódik el ettõl, addig ez a szöveg minõsíti az V. Kerület önkormányzatát is, hisz a meghatalmazottjuk az õ megbízásuk birtokában mondja ezeket.

Hozzászólás a(z) Árus Zsolt bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük