Testvér?

Gyergyószentmiklósnak 1990 után számos testvérvárosa lett, ezek között az egyik elsõ Budapest V. Kerülete. Nevezhettük ezt mostanáig nagy megtiszteltetésnek, de immár lassan két hónapja jobban illik rá a Tanú egyik híres mondata: akkor még nem tudtuk, hogy békaemberekkel fogunk találkozni. Aki ezt az írást tovább olvassa talán nem veszi túlzásnak ha megelõlegezem: a béka igen enyhe kifejezés, s talán azt se ha megkockáztatom, hogy az ember meg túl erõs.
2015 január huszonhatodikát néhány ember nem fogja feledni amíg él. Én is köztük vagyok. Voltak ezt megelõzõen is tapasztalataim a román “igazságszolgáltatással”, de azt mégse hittem volna, hogy megeshet az, ami megesett. Hát még az, ami a továbbiakban következett!
Mivel a Mezei János elleni eljárás témája a Monturist nevû vegyesvállalathoz kapcsolódik, újságírók kikérték a többségi tulajdonos, az V. Kerület álláspontját is, ami szó szerint így hangzott:
A Monturist Kft.-ben Belváros-Lipótváros Önkormányzata 50,9995%-os tulajdonnal bír. A társaság jelenlegi ügyvezetõje, Virág Zsolt 2014-ben jelezte a belvárosi önkormányzat felé azt, hogy a társaság részére bevitt 44634 négyzetméteres ingatlanvagyonból mintegy 16 ezer négyzetméternyi ingatlant a tulajdonostárs, a gyergyószentmiklósi önkormányzat jogellenesen elvont. Az önkormányzat az ügyvezetõ jelzését követõen haladéktalanul intézkedett: jogászokat és igazságügyi könyvszakértõt kértünk fel. A szakértõk részben helyszíni vizsgálatot, részben az okiratok áttekintését követõen együttesen arra a következtetésre jutottak, hogy haladéktalanul intézkedni kell: pótolni kell az elmaradt telekkönyvezést, továbbá a mintegy 16 ezer négyzetméter tekintetében, mely a társaság tulajdonát képezte, vissza kell állítani az eredeti állapotot. Amennyiben ez nem lehetséges, kártérítést kell kieszközölni a jogellenesen elvont területekért. Az ügyvezetõ a többségi tulajdonos, azaz belvárosi önkormányzat tudtával és beleegyezésével 2014. március 17-én feljelentést is tett. A vitás területekkel kapcsolatos eljárások folyamatban vannak. Ezen eljárásokban az ügyvezetõ a fent említett igényt már bejelentette, az eljárások lezárultával derül ki, hogy a mintegy 16 ezer négyzetméteres területet vagy annak ellenértékét kapja-e meg a társaság.
Az ember már itt elbizonytalanodik, s felteszi magának a kérdést: amennyiben a két tulajdonostárs között vita van, akkor egybõl az ügyészségre kell rohanni? Nem kellene elsõ körben megpróbálni leülni és megbeszélni azt?
Aztán vártam, így utólag már bánom is, hogy olyan türelmesen vártam arra, hogy bár most, amikor a feljelentés “eredményérõl” cikkez a sajtó, akkor lépnek, s leülnek megbeszélni a vitás kérdéseket. Látva hogy nem ez történik, illetve hogy milyen irányban halad a “nyomozás”, végül lépésre szántam el magam, s levelet írtam az V. Kerület polgármesterének, amiben jeleztem neki, hogy a jelek szerint félrevezeti õket Virág Zsolt, vázoltam a valós helyzetet és javaslatot tettem a megoldásra:

Tisztelt uram!

Volt önkormányzati képviselõként (aki a Monturist történetét igen jól ismerem), egyre nagyobb döbbenettel figyelem a januárban kirobbant ügy fejleményeit, illetve egyre inkább biztos vagyok abban, hogy önök nincsenek tudatában a valós helyzetnek. Számomra egyszerre fontos az, hogy ne szakadjon meg egy régi testvérvárosi kapcsolat, illetve az, hogy Mezei János minél hamarabb visszatérjen a hivatalába, végezhesse tovább a dolgát. Bízva abban, hogy ezen célok öntõl sem idegenek, fontosnak tartom, hogy minél hamarabb sor kerüljön a Monturist rendkívüli közgyûlésére, amin a következõ döntéseket hozzák:
– azonnali hatállyal leváltják a cég ügyvezetõjét
– ideiglenes ügyvezetõt neveznek ki (teszem azt 3 hónapra)
– megállapodnak abban, hogy a felmerült vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezik, záros határidõn belül
– utasítják az új ügyvezetõt, hogy haladéktalanul vonja vissza a Mezei János elleni feljelentést.

A helyzetrõl szívesen nyújtok részletes tájékoztatást akár itt, akár Budapesten, az önnek megfelelõ idõpontban, most röviden a következõkre hívom fel a figyelmét:
– A Mezei János ellen felhozott vádaknak semmi valóságalapjuk nincs, csak idõ kérdése, hogy ezt az (amúgy kellõképpen elfogult) román igazságszolgáltatás is kimondja.
– A sajtóban az jelent meg itt, tehát a köztudatban az van, hogy Virág Zsolt az önök tudtával, sõt, az önök megbízásából tett feljelentést.
– Az õrizetbe vétel, illetve az azt követõ kényszerítõ intézkedések alapja az a hangfelvétel volt, ami úgy készült, hogy Virág Zsolt, gyakorlatilag a román titkosszolgálat ügynökeként, provokálta Mezei Jánost, majd az ott elhangzottakat tendenciózus módon fordították románra.

Röviden összefoglalva: ha nem tesz a két önkormányzat közösen sürgõs lépéseket (s ebben a döntés az önök kezében van), akkor csak idõ kérdése hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy az önök aktív közremûködésével a román hatóságok alaptalanul zaklatták és meghurcolták egy testvérváros – Gyergyószentmiklós – polgármesterét. Ilyenre – hála Istennek – eddig nem volt példa a történelemben, s nagyon remélem, hogy nem szeretnék ezt a szerepet eljátszani. Most még van mód ezen változtatni, de az idõ sürget.

Kérem szépen, hogy ezeket alaposan fontolják meg!

Üdvözlettel,
Árus Zsolt

Történt mindez február 25.-én. A levelet a polgármester megkapta, errõl tájékoztatott a személyi titkárnõje, akivel telefonon beszéltem a levél elküldése elõtt is meg után is.
Ennek ellenére – legjobb tudomásom szerint – mindmáig nem tett semmiféle kísérletet a helyzet tisztázására, habár két további levélben (március négy és tizenkettõ) sürgettem, illetve tájékoztattam a fejleményekrõl.
Idáig mindezt magánlevélben intéztem, csak én, õ és a román titkosszolgálat tudtunk róla. De abban a pillanatban amikor Mezei Jánost a lehetõ legaljasabb módon, teljesen jogtalanul letartóztatták, akkor bûn lenne tovább hallgatnom. Budapest V. Kerülete polgármesterének felelni kell azokra a jogos kérdésekre, hogy miképpen jutottunk ide. A fekete március 25. évfordulóján nem csak nekem, de minden gyergyószentmiklósinak, illetve minden magyar embernek joga van megtudni ezt. A 25 évvel ezelõtti marosvásárhelyi pogrom emlékezetes mozzanata volt az, hogy a marosszéki cigányok kiálltak a megtámadott magyarok mellett. Ma a budapesti testvértõl ennyi telik?

Kategória: Államérdek, egy kisváros nagy gondjai, Mindennapjaink a 21. században, Politika | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?