Biztos van más is

A Mezei János elleni kivizsgálás immár jó éve zajlik, s errõl a közvélemény is három hónapja tud. Az ügyészség közleménye szerint a kivizsgálás témája egy 400 négyzetméteres terület eladása, illetve az azzal kapcsolatban elkövetett zsarolás. Ezek a nyilvánosan elérhetõ információk, s mint már számtalan esetben elmondtam és leírtam, ezekben a város polgármestere nyilvánvalóan nem bûnös. Ez az egyik ok, amiért minden erõmmel azon vagyok, hogy a közvélemény figyelmét erre az esetre irányítsam, mert az ügyészség is meg a bíróság is ebben nem azt a szerepet játssza, amit az igazságszolgáltatástól az ember elvárhat, s ha már ezt teszik, akkor fontos, hogy ne tehessék titokban, minél többen szerezzenek tudomást róla.

Azt is hallani és látni lehet, hogy sokan vannak azok, akik ugyan egyetértenek azzal, hogy az eljárás jogtalan és túlzó, ellenben nagyon óvatosan, vagy egyáltalán nem foglalnak állást, s ezt azzal indokolják, hogy az ismert vádak valóban nem indokolják ezt az eljárást, de biztos vannak az ügynek egyéb, egyelõre nem ismert vonatkozásai is. Vagy rövidebben azt mondják, ami a fenti címben szerepel: biztos van más is. A probléma ezzel az, hogy aki ezt mondja vagy gondolja, az nem gondolja azt végig. Ennek egyik oka az, hogy nem ismerik, hogy miképpen mûködik az igazságszolgáltatás. Ha ugyanis felmerült volna az ügyészek fejében az, hogy Mezei János egyéb törvénysértést is elkövetett, akkor azt is elmondták volna, hogy még ezzel meg ezzel is gyanúsítjuk. De ilyet nem mondtak! Tegyük hozzá ehhez még azt is, hogy heteken keresztül vért izzadtak azért, hogy találjanak valamit, amire rá lehet fogni hogy törvénytelen, azért, hogy kérhessék az elõzetes letartóztatását. El tudja képzelni épeszû ember, hogy vállalják azt, hogy sikkasztásnak nevezik egy videó felvétel kölcsönkérését, ha lett volna tudomásuk más cselekedetrõl, ami inkább nevezhetõ törvénysértésnek? Lehet valakinek rossz véleménye az ügyészek szakmai felkészültségérõl vagy tehetségérõl, de azért épp ennyire nem szabad lenézni õket. Ebbõl pedig logikusan következik, hogy ez idáig az ügyészség nem talált arra utaló bizonyítékot (de még különösebb jelet sem), hogy Mezei János valami büntetendõt követett volna el.

Ebbõl azonban egyáltalán nem következik az, hogy nincs valami más. Sõt, ebbõl következik csak igazán! Ha ugyanis valaki nem sért törvényt és mégis így járnak el vele szemben, annak jó oka kell legyen. S még egyszer: az nem elég ok, hogy valaki – mentendõ az állását – mindenféle hamis vádakat gyárt Mezei János ellen. Átlagos intelligenciával és szakmai ismeretekkel rendelkezõ ügyésznek nem kell egy év, sokkal hamarabb kideríti hogy a feljelentés valótlanságokat tartalmaz, s nem indít eljárást. De akkor mi lehet Mezei János bûne? Csak olyasmi, amit ugyan törvény nem tilt, de igencsak irritálja a hatóságokat. Ezért mondtam elsõ perctõl, hogy ez az ügy nem jogi, hanem politikai jellegû. A hatóságok azért zaklatják és hurcolják meg Mezei János, mert politikai tevékenységével, a Székely Nemzeti Tanácsban végzett munkájával sérti az állam feltételezett érdekeit, rombolja a példaértékûen megoldott kisebbségi kérdés mítoszát. Márpedig ez fõben járó bûn, tökéletesen példázza ezt az, hogy amikor eme dogmát meg kell védeni, akkor az államelnök nevetségessé tétele, kínos helyzetbe hozása sem túl nagy ár. S akkor hogy jön ahhoz egy kisváros polgármestere, hogy olyat tegyen, ami még az államelnöknek is tilos?

A nagy kérdés az, hogy ki hogyan viszonyul ehhez az esethez? Az eltelt három hónap tapasztalata igen lehangoló, úgy néz ki, hogy azok sem értik a lényeget, akik számára pedig ez evidencia kellene legyen. S itt most egy nagyon hosszú listát írhatnék, de nem teszem, célom ugyanis nem az újjal mutogatás. Azt szeretném elérni, hogy bár három hónap késéssel kezdjék azt tenni, amit elsõ perctõl tenniük kellett volna.

Kategória: Államérdek, Autonómiák, Ez Románia, Politika | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?