Logika Legfelsõ Bíróság módra

Mióta kitört ez a világjárvány, gyökeresen megváltozott a bíróságok mûködése Romániában, s bizonyos értelemben azt is mondhatjuk, hogy javulás állt be, ugyanis majd minden bíróságon elérhetõek a periratok elektronikus formában is, meg úgy általában nyitottabbak lettek a bíróságok az új technológiák irányába.
Vannak persze kivételek is, például hiába küldtem el a Legfelsõ Bíróságra emilben (kinyomtatva, aláírva majd szkennelve) egy fellebbezést, nemsokára érkezett a felszólítás, hogy küldjem be (postán) aláírt formában, vagy pedig menjek be a bíróságra és írjam ott alá a beküldött példányt. Tették ezt hivatkozva a Polgári Eljárási Törvénykönyv azon elõírására, ami azt mondja, hogy a benyújtott iratokon szerepelni kell az aláírásnak is. S mit volt mit tenni, kénytelen voltam beküldeni a fellebbezést postán is, ha nem akartam azt kockáztatni, hogy formai okból, érdemi tárgyalás nélkül elutasítják.
Erre fel ma idézést kapok ugyanarról a bíróságról egy másik ügyben. Ebben pedig többek közt ez a mondat is olvasható:
“În vedere reducerii riscului de infectare cu coronavirus sau alte infectii respiratorii, vã rugãm sã luati în considerare transmitera si primirea corespondentei exclusiv prin email/fax, evitarea prezentei la ICCJ dacã nu este absolut necesarã, prin solicitarea judecãrii cauzei si în lipsã.”
Tehát ugyanaz az intézmény, amelyik tegnapelõtt arra kényszerített, hogy postán küldjek be egy iratot, ma arra bíztat, hogy használja kizárólag elektronikus levelet vagy faxot. Úgy néz ki náluk ez a két dolog tökéletesen összefér. S mondanom sem kell, hogy ugyan ismerik az emil-címemet, ezt az idézést postán küldték, példát mutatva arra, hogy mennyire veszik komolyan a saját ajánlásukat…

Kategória: Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában, megáll az ész! | Hozzászólás most!

Banciu se dõlhet hátra

Második esetben történik meg az, hogy panaszt tettem az ügyészségen minõsíthetetlen uszítás miatt, az ügyészség hosszas idõhúzás után, ilyen-olyan kifogással ejtette azt, majd – mondhatni meglepõ módon – a bíróság nekem adott igazat, s visszaküldte az ügyet az ügyészségre, azzal, hogy méltóztassanak alaposabb munkát végezni.

Az elsõ esetben Tanasã “barátunk” esetében döntött így a sepsiszentgyörgyi bíróság (történt ez tavaly novemberben), ami azért is rosszul eshetett neki, mert korábban már nagy hangon eldicsekedte, hogy hiába próbáltam bántani, az ügyészség ejtette a panaszomat. Az pedig már a hab volt a tortán, hogy a bíró egyrészt jól megmosta az ügyészség fejét, másrészt pedig igen részletesen leírta az ítéletben, hogy mi mindent kell még megtegyenek ahhoz, hogy az ügyben érdemi döntést tudjanak hozni. Arról nem beszélve, hogy a “képviselõ úr” annyira biztos volt abban hogy gyõzni fog, hogy még azt is megtette, hogy falból szerzõdést kötött egy ügyvéddel, s – amint az ítéletben látható – még 2000 lej perköltséget is szeretett volna felvasalni tõlem. S szegény ettõl is elesett…

Most õt követte a másik nagy magyarfaló, Radu Banciu. Igaz, hogy a mûsora amiért panaszt tettem három és fél évvel ezelõtt hangzott el (más szóval: az ügyészség hozta a formáját, s csak húzta-nyúzta a kivizsgálást), annyi idõ után pedig egy laza mozdulattal ejtette a panaszt, de a bíróság ebben az esetben is más álláspontra helyezkedett, s visszaküldte az ügyet azzal, hogy lesznek olyan kedvesek kivizsgálni a panaszt. (Ugyanis röviden az történt, hogy többen tettek panaszt Banciu ellen, egyesek egy 2017 augusztusi, mások egy 2017 szeptemberi mûsora miatt. Ezeket a panaszokat az ügyészségen szépen összecsapták egyetlen iratcsomóba, megállapították, hogy az augusztusi mûsor miatt a Diszkriminációellenes Tanács már megbüntette Banciut, s azzal ejtették az összes panaszt, mondván hogy ugyanazért kétszer nem lehet megbüntetni valakit. Tekintettel arra, hogy én a szeptemberi mûsort kifogásoltam, az ügyészség rendelete ellen a fõügyészhez fordultam, részletesen kifejtve, hogy mi a helyzet, s hogy az általam kifogásolt mûsor ügyét ki se vizsgálták. Erre mi volt a fõügyész válasza: a panaszom megalapozatlan, nincs itt semmi gond, minden rendben van. Ez után tettem panaszt a bíróságon, s így született a mostani ítélet, ami arra bár jó, hogy Damoklesz kardját visszafüggesztették a Banciu feje fölé, hátha ennek következtében kicsit visszafogja magát.)

Szóval történnek még csodák, születnek közbe-közbe normális, igazságos ítéletek is romániai bíróságokon. Persze akkor lehet igazán örvendeni, ha mindkét ügy vége az lesz, hogy az ügyészség második nekifutásra rendesen elvégzi a dolgát, majd bíróság elé állítja a két bepanaszoltat, s a bíróság pedig elítéli õket.

Kategória: igazságszolgáltatás Romániában, megáll az ész!, siker | 1 hozzászólás

A mérkõzés folytatódik

2017 tavaszán tettem az elsõ panaszt a Diszkriminációellenes Tanácsnál a magyarok nagy barátja ellen, aki mára – sajnos – már a parlamentben is folytatja az interetnikai légkört mérgezõ, magyarellenes ténykedését. S ugyan közel másfél évet kellett várjak a határozatra, legalább az az elégtételem megvolt, hogy helyt adtak a panaszomnak, s ha nem is túl súlyos, de pénzbüntetést is kiróttak rá.
Nem telt azonban el sok idõ, s meg kellett tapasztaljam, hogy nem csak akkor születnek számára kedvezõ bírósági ítéletek amikor a téma magyar jelképek és feliratok eltávolítása, hanem kerül olyan bíró is, aki a Tanács alaposan megindokolt határozatát érvényteleníti azzal, hogy DT nem sértett törvényt, az uszító bejegyzések és a gyûlölködõ meg gyalázkodó hozzászólások tömkelege nem más, mint a szólásszabadság megnyilvánulása, s mint ilyenek egyáltalán nem büntethetõek. Hogy ez mennyire volt megalapozott, annak bizonyítására álljon itt példának két hozzászólás a sok közül:

Az ítélet ellen nyilván fellebbeztem, de nem nagy sikerrel, mert a Legfelsõ Bíróság némi mérlegelés után úgy döntött, hogy a fellebbezést megalapozatlanként elutasítja, megerõsítvén azt, hogy Romániában a szólásszabadságba belefér mindenféle gyalázkodás, fenyegetés, meg amit csak el bír képzelni az ember.
Örvendezett is a bepanaszolt, amint az itt látható:

Õ ugyanis azt gondolta, hogy ezzel a történet véget ért, õ gyõzött, s ráadásul a bíróság még perköltséget is fizettetett velem. Vele ellentétben én ezt másképp gondoltam, s (habár a Legfelsõ Bíróság minden tõle telhetõt megtett azért, hogy ezt akadályozza, így az ítéletét egy helyett kilenc hónap múlva kézbesítette) ebben az esetben is panaszt tettem az Emberi Jogok Európai Bíróságán, ahonnan tegnap érkezett meg annak a visszaigazolása, hogy ez a történet még nem ért véget. Egy boríték, benne egy értesítés a panasz iktatásáról és az iktatószám:

Panasz iktatva

Adott tehát az esély, hogy a végén ne az örüljön, akinek nyilvánvalóan nincs igaza. S ugyan az érettségi ügyében – ami sokkal de sokkal fontosabb volt – csalódnom kellett a strasbourgi bíróságban, abban azért bízhatok, hogy ha mindig nem is, de azért hoz jogos és helyes ítéleteket is. Várjuk hát meg, hogy ki fog a végén nevetni.

Kategória: Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában, Politika, siker | Hozzászólás most!

Dr. Arafat, a román szuperbürokrata

Avagy: packázás mesterfokon

S akkor ismét a közérdekû adatokhoz való hozzáférésrõl, immár másodszor pár nap leforgása alatt.

Szeptember 19-én kértem a az Országos Vészhelyzeti Bizottságtól, hogy küldjék meg nekem a február eleje óta tartott üléseik jegyzõkönyveit. Az azt követõ hetek eseményeirõl itt írtam.

Azóta eltelt közel öt hónap, nézzük mivel.

A per alakulása itt követhetõ. Amint látható, eddig öt tárgyalás volt, ami az ügy egyszerûségét figyelembe véve már magában is meggondolkoztató. Hát még ha azt is megnézzük, hogy mi volt ennek az oka. A kulcs ugyanis az Országos Vészhelyzeti Osztály, amelyik elsõ perctõl a funkcionális analfabéta szerepét játszotta. Ugyanis a Bizottság honlapján kontakt-címként annak az Osztálynak a címe van megadva, ezért a törvényszékrõl oda küldték el a keresetet, ellenben ahelyett, hogy azt a Bizottság tudomására hozták volna (mert õk látják el a bizottság titkársági feladatait) a magunk nevében válasziratot küldtek a törvényszéknek, amiben közölték, hogy õk nem a Bizottság, tehát tévesen hívtam õket perbe. Újabb két halasztásra azért volt szükség, hogy az Osztály méltóztasson közölni a törvényszékkel, hogy ki képviseli a Bizottságot a bíróságon, illetve hogy lehessen megidézni a Kormány Fõtitkárságát, mert az Osztály véleménye szerint az a Bizottság jogi képviselõje. Amirõl a következõ tárgyaláson – nem meglepõ módon – kiderült, hogy nem igaz. Így telt el lassan hat hónap, ami alatt az Országos Vészhelyzeti Osztály ahelyett, hogy tette volna a dolgát (ellátta volna a Bizottság titkársági feladatait, vagyis a Bizottság tudomására hozta volna, hogy érkezett egy adatigénylés, majd per is indult a Bizottság ellen), arról gondoskodott, hogy a Bizottság minderrõl ne szerezzen tudomást, s e célból mindenféle levelezéseket folytatott elõbb velem, majd a törvényszékkel is, azt magyarázva, hogy nem õ a Bizottság, nem illetékes se adatot szolgáltatni, sem pedig a törvényszéken képviselni a Bizottságot. Tették ezt olyan körülmények között, hogy ezeket senki nem állította, én is meg a törvényszék is csak az kértük, hogy tegye a dolgát, juttassa el a kéréseinket a Bizottsághoz.
Így érkezett el az 5. tárgyalás napja, amikor azzal szembesültünk, hogy az Országos Vészhelyzeti Osztály perbelépési kérést tett le, azzal indokolva, hogy õk látják el a Bizottság titkárságának a feladatait, így érdekeltek és érintettek ebben a perben!!! Mondja ezt az az intézmény, amelyik eddig körömszakadtáig állította, hogy neki aztán ehhez az egészhez semmi köze, hagyjunk már neki békét. Na ennek az intézmény vezetõje bizonyos Arafat doktor, ezért szerepel a neve jelen bejegyzés címében, hisz – legalábbis elvileg – ez az egész kalamajka neki köszönhetõ, hisz az általa vezetett intézmény játszik benne dicstelen fõszerepet, mutat követendõnek nem nevezhetõ példát arra, hogy miképpen kell packázni nem csak egy állampolgárral, de egy megyei törvényszékkel is.

Ez az egész történet már csak ennyiért is említésre méltó, hisz újabb bizonyíték arra, hogy miképpen mûködik Romániában a közérdekû információhoz való hozzáférés, ami elvileg egy alkotmányos jog. De az igaz csavar még hátravan. Ugyanis a beavatkozási kérés utolsó elõtti bekezdésében az áll, hogy tekintettel a per tárgyára, csatolva küldik az általam kért iratokat, vagyis a Bizottság tavaly február és szeptember között lezajlott üléseinek a jegyzõkönyveit! Ezek azok az iratok, amelyek kiadását fél évvel ezelõtt ugyanõk kerek perec megtagadták (illetve azt a látszatot is keltették, hogy nem is léteznek)!!

És még mindig nincs vége! Mert az ember azt várná el egy intézménytõl (fõleg amelyik ilyen fontos területen mûködik), hogy ott létezik valamiféle rend, szervezés, a munkának és az eredményének áttekinthetõsége. Ehhez képest a két részletben átküldött iratok így néznek ki:

Elsõ adag

Második adag

Túl azon, hogy ez csak töredéke a kért iratoknak, a tisztelt olvasó talán egyet fog érteni azzal, hogy ilyen összevisszaságot talán egy olyan irodában lehet látni, ahova valaki éjszaka betört, s készpénzt keresve kiszórta a szoba közepére a szekrényekbõl és fiókokból az összes iratot. Így ezzel a perrel azt már sikerült elérni, hogy kaphattunk egy képet annak a bizottságnak a szervezettségérõl, amelyiknek a tevékenysége döntõ módon határozza meg a mindennapjainkat immár egy jó éve. A rövid konklúzió pedig az, hogy a Fennvaló legyen irgalmas hozzánk!

Az iratok tartalmára pedig valószínûleg még visszatérek, miután – remélhetõleg – megkapom az összest.

Kategória: Uncategorized | Hozzászólás most!

Ügyintézés a 21. században, világjárvány idején

Pár napja kértem a Belügyminisztériumtól, hogy küldjenek meg nekem két miniszteri rendeletet. Jellemzõ módon a választ nem siették el, a törvényes maximum 10 napot szinte kihasználva, kilenc nap múltán érkezett a válasz. Ami azonban végképp jellemzõ erre az országra, az a válasz tartalma.

Itt olvasható.

Mondhatni jó hosszú, részletes, alapos munkát végzett Lupu fõfelügyelõ. Tájékoztat, hogy sikerült megtalálniuk az irattárukban a kért iratokat (hurrá, ez már magában fantasztikus, a Belügyminisztérium irattárában megtalálhatóak a minisztérium iratai!!!), ellenben csak nyomtatásban léteznek, ezért ki kell fizetnem a másolás ellenértékét, s csak az után küldik meg nekem.
Mondják ezt két iratról, amelyek 2009-ben illetve ’14-ben készültek, tehát joggal feltételezhetõ, hogy számítógépen. De a minisztérium csak nyomtatott formában tárolja, mint a középkori iratokat a királyi kancelláriákon.
Na de tegyük magunkat túl ezen, s nézzük tovább. Egy normális államban látva a kérést az illetékes hivatalnok fogja azt a 11 oldalt, beszkenneli, s elküldi a címemre azzal, hogy tessék, itt vannak a kért iratok. Idõben garantáltan kevesebb lett volna, mint megírni ezt a szép hosszú levelet. De nem és nem, mert van egy szabály, amit be kell tartani, s aminek a szerzõi a jelek szerint nem tudták, hogy létezik egy szkennernek nevezett készülék. Arról nem beszélve, hogy szegények nem láthatták elõre, hogy eljön az idõ, amikor lecsap ránk egy világjárvány, ami gyökeresen átalakítja az életünket. Ha pedig van szabály, akkor annak megfelelõen kell eljárni.
Mint a levélbõl kiderül, két választásom is van, ellenben tekintettel arra, hogy Bukarest meglehetõsen messze van, a második (hogy fizessem be a bukaresti pénzügyi igazgatóságon a másolás ellenértékét – ahol a pénztár naponta kerek két és fél órán keresztül tárva-nyitva áll! -, majd sétáljak át a minisztériumba és vegyem át személyesen a másolatokat) nem egy reális opció, marad az elsõ. Ami azzal jár, hogy:

 • elmegyek a szentmiklósi pénzügyi igazgatóságra, útközben és ott helyben számos potenciális vírusterjesztõvel találkozva;
 • ott befizetem a másolás díját (mind az 5 lej 50 banit!), természetesen készpénzzel (amin hemzsegnek a vírusok), mert kártyával (fõleg érintésmentessel) fizetni ott nem lehet;
 • hazatérve beszkennelem (amit mindenki nem tehet meg) a nyugtát és elküldöm a minisztériumnak;
 • ott valaki megkapja, s így már lemásolja a kért iratokat (ez idõben annyi, mint a szkennelés lett volna);
 • ezután beteszi egy borítékba, s elviszi/elküldi a postára, útközben számos potenciális fertõzöttel találkozva;
 • a boríték számos (potenciálisan fertõzött) kézen keresztül megérkezik Gyergyószentmiklósra, ahol a potenciálisan fertõzött postás kézbesíti nekem.

S ez az egészségünkért és életünkért aggódó kormány szerint teljesen rendben van, így kell legyen, változtatni az eljáráson nem szükséges, sõt, nem is szabad. A közegészségre ugyanis az az ember jelent veszélyt, aki meglátogatta egy rokonát s késve indul haza, így este tíz után öt perccel még az utcán van. Na azt alaposan meg kell büntetni!!!

Kategória: Államérdek, Ez Románia, megáll az ész!, Mindennapjaink a 21. században | Hozzászólás most!

A “Bukaresti Táblabíróság” turisztikai ügynökség

Volt idõ, amikor azt hittem, hogy már mindent tudok a román igazságszolgáltatásról, engem már meglepetés nem érhet. Ez azonban rég elmúlt, ma már tudom, hogy nem csak az emberi butaság, de a román bírók fantáziája is végtelen, így rendszeresen tudnak olyan ítéleteket hozni, amelyekre csak annyit lehet mondani, hogy ezt azért mégsem gondoltam volna.

Itt van bizonyítékképen az a történet, ami még valamikor 2019-ben kezdõdött, amikor az európai méltóság zászlóvivõje panaszt tett a Diszkriminációellenes Országos Tanácsnál Csíkszenttamás polgármestere ellen, mert állításuk szerint a község Facebook oldala kizárólag magyar nyelvû, ami sérti az õsi román nemzet fiainak a jogait meg érdekeit. A Tanács alaposan megvizsgálta a panaszt, s arra a következtetésre jutott, hogy az illetõ oldal valóban Szenttamásról szól, de nem a község hivatalos oldala, ezért nem sért törvényt az, hogy nincs román változata, illetve ilyen körülmények között a polgármester semmiképp nem vonható felelõsségre ezen ok miatt.

A nemrég képviselõvé avanzsált panaszost persze ilyen könnyen nem lehet lerázni, õ a bírósághoz fordult, s kérte a Tanács határozatának a megsemmisítését, illetve hogy a bíróság kötelezze a Tanácsot egy új határozat elfogadására, amiben megállapítja a diszkrimináció tényét. A per eddigi története itt található, s mint látható alapfokon a Bukaresti Táblabíróság helyt adott a keresetnek.

Idõközben az ítélet indoklása is elkészült, s hála egy igen hasznos honlapnak immár közkincs is, itt olvasható. Szerencsére a szöveg se nem túl hosszú, se nem túl bonyolult, így románul tudók akár magukra is kiélvezhetik minden báját, de azért hadd emeljek ki belõle két dolgot:

 1. Az elsõ egy mondhatni apróság, de ezért mégis szóra érdemes. Azt mondja ugyanis a bíró, hogy a szóban forgó oldal magyar nyelvû, márpedig õ utánanézett a Wikipédián és onnan tudja, hogy a község lakóinak 1,36% nem magyar anyanyelvû, számukra tehát nem elérhetõek az ott közzétett információk. Mert bizonyára – mondom én – az a kevesebb mint másfél százalék valamiféle burokban él ott, büszkén és keményen egy magyar szót meg nem tanul, csakazértse!!! Arról nem beszélve, hogy fordított esetben 19,99% magyar jogai és érdekei picit sem hatják meg a bírókat, mert ha nincs ki a minimum 20%, akkor fügét nekik!
 2. A második ellenben egy valódi csemege, olyan csúcs, amit nehéz lesz egyhamar valakinek megdönteni. Szó szerint így hangzik: “În plus, lipsa informatiilor în limba românã pe pagina de facebook face locul necunoscut pentru vizitatorii români care ar dori sã exploreze turistic aceastã zonã, în cazul în care se informeazã si de pe facebook.” Vagyis mivel a román nyelvû információk hiányoznak arról az oldalról, azért a hely (mármint Szenttamás) láthatatlan marad azon potenciális román turisták számára, akik amúgy ellátogatnának arra a vidékre, s e célból a facebookról is tájékozódnak! Ezért a mondatért gondolom a bíró nevét beírja az aranykönyvébe az összes Szenttamáson mûködõ turisztikai vállalkozó, hisz az mégis csak példátlan, hogy a Bukaresti Táblabíróság turisztikai ügynökségeket megszégyenítõ módon lép fel az érdekükben, tesz azért, hogy a potenciális román turisták rájuk találjanak, ott költsék el a pénzüket. Sõt, az sem kizárt, hogy hálából ezek a cégek (feltéve hogy léteznek) mostantól a profitjukból a Bukaresti Táblabíróságot fogják támogatni.
  Mint köztudott, a romániai igazságszolgáltatás (is) alulfinanszírozott, de lám, van kiút! Némi fantáziával egy bíróság sokat tehet azért, hogy szûkös anyagi forrásait némi plusz keresettel megfejelje.
Kategória: Államérdek, Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában, megáll az ész!, Politika | Hozzászólás most!

Nekik nem elég

Tavaly májusban tettem egy panaszt a kormány ellen, mert törvényt sértõ módon fogadott el egy kormányhatározatot. Az ügyet némi idõhúzás után a Marosvásárhelyi Táblabíróság július 29-én letárgyalta s a kérésemet elutasította. Ez ellen fellebbezést nyújtottam be, amit már a Legfelsõ Bíróság kell tárgyaljon. Ki is tûzték a tárgyalást . . . 2022 február 24-re!
Történt ez olyan körülmények között, hogy a vonatkozó törvény azt mondja, hogy az ilyen ügyeket sürgõsséggel kell tárgyalni, s ezt jeleztem a fellebbezésemben is, nehogy elkerülje a bírók figyelmét. Éppen ezért nem hagytam annyiban a dolgot, hanem letetettem egy kérést, amiben ismét felhívtam a figyelmüket erre az elõírásra, s kértem, hogy hozzák elõbbre a tárgyalást. Ezt a kérést december 13-án küldtem el, s minekutána alaposan meggondolták, rá egy hónapra elutasították. Az indoklást most kaptam kézhez, így szól:

Idõpont-módosítás-elutasítva

Magyarán azt mondja a magas bíróság (négy darab kiválóan képzett, tapasztalt jogász írta alá a határozatot!), hogy valóban van mód arra, hogy indokolt esetben egy már kitûzött idõpontot megváltoztassanak, amennyiben az azt kérelmezõ nyomós okot hoz fel arra. Tekintettel arra, hogy én ilyen nyomós okról nem tettem említést a kérésemben, ezért azt elutasítják! Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ugyan a törvény elõírja, hogy az ügyet sürgõsséggel kell tárgyalni, de ez nem elég komoly ok arra, hogy valóban ezt tegyék! Jogos a kérdés, hogy milyen ennél nyomósabb okra gondoltak, figyelembe véve, hogy az Alkotmány 124. cikkelye azt mondja, hogy a bírók kizárólag a törvénynek vetik alá magukat?

Kategória: Ez Románia, igazságszolgáltatás Romániában, megáll az ész! | Hozzászólás most!

A szószegõ

Visszatérõ kritika Romániával szemben (nem csak) magyar részrõl az, hogy megbízhatatlan, hisz mindkét világháborút egyik oldalon kezdte s a másikon fejezte be. Ezek vitathatatlan tények, s lehet ugyan a magyarázni azokat, de attól még tények maradnak.
Kevésbé ismert ténnyel szembesültem a napokban, amikor a törvénytárban egy régi jogszabály után kutatva ráleltem a Románia és Magyarország között 1948-ban megkötött barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerzõdésre. Nyúlfarknyi, mindössze hét cikkelybõl álló, s a szerzõdés jellegéhez illeszkedõen általánosságokat tartalmazó egyezményrõl van szó, amivel kapcsolatban – tekintettel jelen írás témájára – az a kérdés, hogy vajon sikerült-e Romániának betartani. A választ pedig nem nehéz kitalálni, nyilván nem. A be nem tartásnak külön pikantériája az, hogy miben is áll az, e célból nézzük a 3. cikkelyt, amiben az áll, hogy ha valamelyik szerzõdõ felet támadás érné, aminek célja a területi integritásának a megsértése vagy a függetlenségének a veszélyeztetése, akkor a másik fél rögvest annak a segítségére siet, katonasággal, vagy bármilyen más módon, amire lehetõsége van. Ennek megfelelõen ugyanis 1956 októberében Románia katonasággal s egyéb módon kellett volna segítse Magyarországot, amikor azt megtámadta a Szovjetunió, ellenben ilyesmit nem jegyeztek fel a történelemkönyvekbe.
S ennek a szószegésnek még egy külön ízt ad az, hogy román részrõl máig is elõszeretettel emlegetik, hogy Magyarország hálás kellene legyen Romániának, mert az 1919-ben megszabadította a bolsevik uralomtól. Az az állítás ugyanis – mint köztudott – tényszerûen hamis, ellenben lám, késõbb nem csak hogy lehetõsége, de kötelessége lett volna ilyen irányú segítséget nyújtani Magyarországnak, de nem tette.
Ennyit a román-magyar barátságról.

Kategória: Államérdek, Ez Románia, megáll az ész!, Politika | Hozzászólás most!

Milyen ház?

Alig foglalta el a hivatalát, Biden elnök büszkén tette közzé, hogy máris teljesítette egyik fontos ígéretét, s megszüntette a Fehér Ház honlapján azt az égbekiáltó igazságtalanságot, hogy aki kapcsolatba szeretne lépni az elnökkel, az esetenként kénytelen ezt nemi identitásának meg nem jelölésével tenni, ugyanis az elõre definiált megszólítások között csak a Mr., Ms. és Mrs. szerepelt.
S el kell ismerni, igaza volt, ez a helyzet immár rég tarthatatlan volt.
Kezdjük azzal, hogy eleve problémás az, hogy a férfiak csak egy, míg a nõk kétféle megszólításból választhatnak. Ez nyilván súlyos diszkrimináció, amiért nem is a honlap készítõi, hanem maga az angol nyelv a vétkes. Ráadásul mondja meg valaki, hogy miért kell a nõkre rákényszeríteni, hogy megvallják férjezett voltukat (ami egy kis házasságszédelgést igencsak megnehezít), miközben a férfiak nyugodtan eltitkolhatják, hogy van-e már feleségük? De a dolog meg is fordítható, milyen dolog az, hogy a nõk eldicsekedhetnek azzal, hogy boldog házasságban élnek, míg a férfiak estében ez pusztán a megszólításból nem derül ki? Egy szó mint száz, már rég ideje lett volna egyenlõséget teremteni a két nem között, s bevezetni külön megszólítást nõtlen és nõs férfiak esetében.
De mit is beszélek én itt, mi az, hogy két nem? Micsoda ósdi, kõkorszaki gondolat, miközben már térdig gázolunk a 21. században? Azt ugyan még nem sikerült eldönteni brit tudósoknak, hogy összesen hány nem létezik (nagyvárosok dzsungelét kutatva folyton újabbakat fedeznek fel), de hogy kettõnél több, az kétségtelen. Éppen ezért azok, akik nem tartoznak az elsõ kettõbe (na tessék, már megint, honnan veszem, hogy elsõ kettõ? helyesbítek: abba a kettõbe), azok igen nagy gondban voltak ha az elnöknek akartak üzentet küldeni, mert ha azt a Fehér Ház honlapján keresztül akarták megtenni (ami egy logikus gondolat), akkor csak a már említett három megszólítás közül választhattak. Pontosabban ott volt még a Dr. is (de ilyen titulussal viszonylag kevesen rendelkeznek), illetve megtehették azt is, hogy semmit sem választottak, de akkor meg fennállt az a reális veszély, hogy a nevük alapján automatikusan férfinak vagy nõnek gondolják õket (habár a mai világban már ez sem olyan biztos, ha belegondolunk, hogy milyen nevek léteznek). Szóval a helyzet igen súlyos volt, nem meglepõ, hogy az új elnök azzal kezdte az elnöki ténykedését, hogy ezen változtatott. Így aki most látogat el ama honlapra, ezzel találkozik ott:

Igen, jól látják, az LGBTQ+ közösségnek tett elnökjelölti ígéret beteljesítéseként megjelent egy új megszólítás, az Mx.
No de ezzel a gond meg van oldva, kérdezhetjük némi jogos aggodalommal? A válasz pedig nyilvánvalóan egy hatalmas nem. Igazság szerint nagyon de nagyon csodálkozom, hogy az említett közösség miért nem érezte súlyosan sértve magát amikor ez az ígéret elhangzott, s miért nem kampányolt attól kezdve azért, hogy ez a Biden – aki gúnyt ûz belõlük – ne lehessen elnök. Hisz gondoljunk csak bele, mekkora igazságtalanság az, hogy annak a két nemnek jár saját megszólítás (ráadásul a kettõnek három), s az összes többi be kell érje egyetlen egyel!? Hogy is gondolhatja valaki, hogy az rendben van, ha egymástól teljesen eltérõ nemi identitású embereket arra akar kényszeríteni, hogy ugyanazt a megszólítást válasszák? Ez az önazonossághoz való jog súlyos sérelme, tûrhetetlen, botrányos, vért kíván!! Ráadásul az X közismert módon az ismeretlent jelenti (s nem csak a matematikában), tehát az Mx. megszólítás választása egyenértékû azzal, hogy neme ismeretlen. S ennek a választását várják el olyan emberektõl, akik annyira büszkék a nemükre, hogy úton-útfélen hangoztatják, felvonulásokat szerveznek annak kimutatására, stb, stb? Hol van a józan ész, no meg a demokraták alapértéke, a tolerancia?
Holott az igazi, a helyes megoldás annyira de annyira kézenfekvõ, hogy el nem tudom képzelni, hogy miképpen nem jutott a derék Biden eszébe. S hogy nehogy veszélybe kerüljön a társadalmi béke a tengeren túlon, ezúton hangosan és nyilvánosan el is mondom, bízva abban, hogy mihamarabb eljut a füléhez és intézkedik. Ott vannak ugyanis azok a megnevezések, amelyek kezdõbetûibõl az LGBTQ+ származik, melyek mindegyike egy nemet jelöl. Akkor meg ezekbõl elõ lehet állítani azokat a megszólításokat, amelyek valóban véget vetnek az eddigi diszkriminációnak. Következésképpen az álmegoldás Mx. helyett be kell vezetni az Ml., Mg., Mb., Mt., Mq., stb. megszólításokat. Még pontosabban – hogy a férjezett nõk ne legyenek továbbra is kivételesett helyzetben – ezek minden kombinációját be kell vezetni (tehát Mll., Mlg., Mlb., Mlt., Mlq., Mgg., Mgb., Mgt., Mgq., stb., – attól függõen, hogy mi milyen nemû emberrel él kapcsolatban, plusz a nõs férfiak esetében a Msr. megszólítást, hogy ez a régi probléma is orvosolva legyen egyúttal), hogy pontosabban megjelölhessék magukat azok, akik kapcsolatban élnek egy másik emberrel. S ezzel bár a Fehér Ház honlapján megoldódik ez a súlyos gond.
Azzal pedig nem szabad törõdni, hogy esetleg lesznek olyan maradi és rosszindulatú emberek, akik egy ilyen lépés után azt találják követelni, hogy attól arrafele változtassák meg az épület nevét Fehér Házról Bolondok Házára. Arra kell koncentrálni inkább, hogy ezt a megoldást miképpen lehet kiterjeszteni a nyilvános zuhanyozókra és a közvécékre. Azok ugyanis komoly ingatlanfejlesztéseket igényelnek, de ez jó a gazdaságnak, mert munkahelyeket hoz létre.

Kategória: Államérdek, Kampány-ügyek, Mindennapjaink a 21. században, Politika | Hozzászólás most!

Szoros ügy!

Tegnap bejárta az egész erdélyi (sõt nem csak) magyar sajtót az a “hír”, hogy immár jogerõsen Neamt megyéhez tartozik a Békás szoros. Ennek kapcsán itt is ott is megszólaltatták Hargita megye elnökét, aki elõadta, hogy õk milyen kitartóan és keményen harcoltak és harcolnak, minden lehetõt megpróbáltak, de a gonosz és pártos román igazságszolgáltatás legyõzte egyelõre õket. De azért – tette hozzá szokása szerint – mennek elõre, nem adják fel.

Hogy a dolog érhetõbb legyen, hadd foglaljam össze röviden a történetet.
A határ-vita még a kommunista rendszer utolsó éveiben lángolt fel, tologatták a megyehatár-táblát, ami egy idõ után végleg eltûnt, s azzal hamu került a parázsra.
A következõ fejezet 1998-ban zajlott le, amikor Gyergyószentmiklós alpolgármestere és jegyzõje aláírtak Almásmezõ képviselõivel egy jegyzõkönyvet, amiben valósnak ismertek el egy olyan határvonalat, aminek nyomán szép nagy terület jutott a városéból Almásmezõnek, beleértve a szorost is. Errõl a jegyzõkönyvrõl van szó:

jegyzokonyv-Gyergyoszentmiklos-Almasmezo.pdf

Hogy ki tudott s ki nem errõl, azt ma nehéz volna kideríteni, de az tény, hogy egészen 2011-ig (azaz 13 éven keresztül) semmilyen lépés nem történt a helyzet rendezésére. Ekkor indított pert a város akkori polgármestere azt kérve a bíróságtól, hogy érvénytelenítse azt a jegyzõkönyvet, tekintettel arra, hogy a két aláíró azt állította, hogy õket félrevezették, abban a tudatban írták alá, hogy az a munkát elvégzõ szakcég felé igazolja azt, hogy a határ fizikai kijelölését elvégezték.
Következett egy hosszas pereskedés, az iratcsomó körbejárta az országot, több mint két tucat beavatkozási kérés is született, s azok közül a bírók 12-t jóvá is hagytak, így 14 fél volt a perben amikor 2019 június 12-én megszületett a számunkra kedvezõ alapfokú ítélet, amint az itt látható .
Az ítélet kivonatából – mivel ez a továbbiakban fontos lesz – hadd emeljem ki ezt a mondatot: “Admite cererea de interventie accesorie formulata de Consiliul Judetean Harghita.”
Az ítélet ellen a túloldalon állók mind fellebbeztek, így az ügy átkerült a Ploiesti-i Táblabíróságra, amelyik – nem meglepõ módon – pont fordítva döntött, mint az itt látható.
Ezt látva a fent már említett elnök azzal állt elõ, hogy ez azért történhetett meg, mert nekik nem engedték meg hogy beavatkozzanak a perbe, s így nem tudták bemutatni a csalhatatlan bizonyítékaikat, amelyek egyértelmûvé teszik a terület hovatartozását. Erre való tekintettel indítottak – Gyergyószentmiklóssal közösen – újabb pert (ezt), rendkívüli jogorvoslatot kérve. Ennek elvesztésérõl tudósított a sajtó most úgy, hogy immár jogerõsen Neamt megyéhez tartozik a szoros.

Ezek után nézzünk meg pár dolgot, amik valamiért kimaradtak a megyeelnök kommunikációjából:
Túl azon, hogy azt megelõzõen alelnök volt, 2008-tól õ a megye elnöke. Jogos a kérdés, hogy abban a minõségében miért nem indított õ maga pert sokkal korábban, illetve miért hangoztatta sokszor, hogy mennyit harcolt azért, hogy a város polgármestere indítson már pert?
Miért állítja azt, hogy a megyei önkormányzatot nem fogadták be a perbe, ezért nem tudták bemutatni a bizonyítékaikat, miközben az önkormányzat ott van a peres felek között, s mint fennebb idéztem az alapfokú ítéletbõl, a törvényszék jóváhagyta a kérésüket?
Feltéve, hogy valóban nem fogadták be az önkormányzatot a perbe, miért nem adta át azokat a perdöntõ bizonyítékokat a város jogászainak, hogy nyújtsák be azok, s nyerjék meg a pert?
Tudva azt, hogy nem igaz hogy nem hagyták jóvá a beavatkozásukat, miért indította el a jogorvoslati pert, abba belerángatva a várost is, s ezzel feladva egy magas labdát az ellenfeleknek (akik ismét a román érdekek védelmezõinek a szerepében tetszeleghetnek), illetve kidobva az ablakon 8000 lej közpénzt?
No meg egyáltalán, ebben az ügyben “a románok” a gonoszak, vagy pedig a mi vezetõin voltak (minimum) balekok?

A lényeg persze az, hogy igaz-e, hogy immár végleg elveszett a Békás szoros? Erre a rövid válasz az, hogy nem igaz.
Ugyanis kötve hiszem, hogy nem lehet megbízható, akár térképes bizonyítékokat felmutatni korábbi idõkbõl, amelyeken látszik, hogy hol van a város közigazgatási területének a határa. Ehhez pedig hozzá kell tenni azt, hogy semmiféle alpolgármester vagy jegyzõ nem illetékes azt a határt saját hatáskörben megváltoztatni. A jelenleg érvényben levõ Közigazgatási Törvénykönyv ebben a témában azt mondja ki (95. cikkely, 4. bekezdés), hogy egy ilyen határmódosítás csak törvény által lehetséges, s azzal is csak úgy, ha azt megelõzte egy helyi népszavazás, amin az adott település lakói beleegyezésüket adják a módosításhoz. Ha pedig valaki veszi fáradságot és kikeresi az ország összes közigazgatási törvényét 1920-tól errefele, azt fogja tapasztalni, hogy valamilyen formában mindegyik tartalmazza ezt az elõírást. S mivel az elmúlty száz évben ilyen helyi népszavazás nem volt (legalábbis én nem tudok róla), Gyergyószentmiklós közigazgatási határa ott van, ahol 1918-ban volt. Függetlenül attól, hogy mit tartalmaz az a jegyzõkönyv.

Kategória: Államérdek, Ez Románia, Kampány-ügyek, Megyei ügyek, Politika | Hozzászólás most!

Szürreális

Létezik Bukarestben egy állami hatóság, 85 alkalmazottal (lásd itt https://www.dataprotection.ro/?page=organigrama&lang=ro), sejthetõen szép nagy fizetésekkel. Azért hozták létre, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartását ellenõrizze, gondoskodjon arról, hogy adataink nem jutnak illetéktelen kezekbe. Ez az elmélet.
Ha azonban a gyakorlatot nézzük, akkor élni lehet a gyanúperrel, hogy épeszû ember ott nem létezik, az ügyintézést valami nulladik generációs, intelligensnek nem nevezhetõ robotok végzik. Hadd szemléltessem ezt egy saját példa révén.
Július elején panaszt tettem náluk, mert egy Dan Tanasã nevû egyén a blogján személyes adatomat tette közszemlére. A panaszt annak rendje és módja szerint papírra nyomtattam, aláírtam, s postán küldtem el. Ismétlem: július elején.
Közel két hónap teltén, augusztus 31-én érkezett (szintén postán) ez:

iktatva

Ebben közölték, hogy július hetedikén megkapták a panaszomat, iktatták is, s ki fogják vizsgálni. Ez az elsõ két bekezdés, amit további 5 követ, általános bla-bla, semmi köze a panaszomhoz. Ezzel szemben arról nem szóltak, hogy mivel töltötték az eltelt két hónapot, ami alatt akár meg is ejthették volna a kivizsgálást.

Tudva azt, hogy a román hatóságok malmai lassan õrölnek (ezt jól szemléltette a két hónapos semmittevés is), vártam türelmesen a fejleményeket. S lám, november végén újabb levél érkezett, ezúttal nem postán, hanem elektronikusan:

3-havi-válasz

Ebben tájékoztatnak arról, hogy a kivizsgálás folyamatban van, ha lezárják, akkor majd választ küldenek a panaszomra. Ez az elsõ bekezdés, amit ugyanaz az 5 követ. Gondolom azért, mert szégyelltek volna egy nyúlfarknyi, egy mondatos választ írni.

S így érkeztünk el a történet csúcspontjához, ami ma következett be, amikor ezt a levelet kaptam a Hatóságtól:

végleges-válasz

Az ugyanis még hagyján, hogy ennek a lényege is az elsõ két bekezdésben van, amit ugyanaz az 5 bekezdésnyi töltelék követ (Karinthy után szabadon: hát maga megbolondult, hát maga megbolondult, hát maga megbolondult, hogy mindent háromszor mond, háromszor mond, háromszor mond?), de az elsõ bekezdésben az áll, hogy a hatóság erõfeszítései nyomán sikerült megállapítania azt, hogy a július 8-án iktatott panaszomra már június 30-án megkaptam tõlük a végleges választ!
Mit lehet erre mondani? Hirtelenjében csak annyi jut eszembe, hogy a hatóság vezetõjét fel kell terjeszteni fizikai Nobel díjra, az idõutazás megvalósításáért. Most már csak azt kell megoldjam valahogy, hogy menjek vissza én is június 30-ára, hogy tudjam átvenni azt a választ. Mert erõst érdekel, hogy mi volt

Kategória: Ez Románia, megáll az ész!, Mindennapjaink a 21. században | 3 hozzászólás

Szervezés felsõfokon, némi arroganciával fûszerezve

Karinthy írja (emlékezetem szerint “A platinaszemû asszony” címû krimi-paródiájában), hogy “az aszfalton egy hatalmas fehér kereszt jelezte, hogy nem ez a keresett hely”. Valami ilyet valósít meg egy Bukarestben székelõ állami hatóság, amikor egy (hosszú kolbász) emil-címrõl kiküld valakinek egy átiratot, aminek a fejlécében szerepek egy másik (hosszú kolbász) emil-cím, s azt várja el az áldozattól, hogy az vegye észre, hogy a két cím különbözik, ezért ne a “válasz” gomb megnyomásával küldje el a válaszát az átiratra, hanem a fejlécben szereplõ címre. Megeshet, hogy vannak annyira figyelmes emberek, akik számára ez nem jelent gondot, de szégyenszemre be kell valljam, hogy engem ez a feladat meghaladt, beleestem a csapdájukba.
S ha lúd legyen kövér alapon igaz ugyan, hogy a választ megkapják azon a címen amirõl az átiratot küldték, azért gondolkodás nélkül állítanak ki egy kihágási jegyzõkönyvet (szerencsére nem pénzbüntetés, csak figyelmeztetés van benne) azzal az indoklással, hogy az áldozat nem válaszolt az átiratukra.
Ezek után már gondolom senkit nem lep meg, hogy amikor az áldozat panaszt tesz a jegyzõkönyv ellen, s rákérdez, hogy megkapták-e a válaszát, akkor egyrészt implicit módon beismerik, hogy igen, de magas lóról közlik vele, hogy az átiratban szerepelt az, hogy a választ egy másik címre kellett küldeni. Amibõl nyilván egy szó sem igaz, ilyesmi az átiratban nem volt.
S akkor még egy “apróság”: A történet arról szól, hogy XY panaszt tett az áldozat ellen ama hatóságnál, s a szóban forgó levelezés ama panasszal függ össze. Tekintettel arra, hogy az eljárás már több mint egy éve zajlik, az áldozat vette a bátorságot, s megkérdezte a hatóságot, hogy jutott-e már valami konkrét eredményre. Mire a válasz valahogy így hangzik: azt ajánljuk önnek, hogy tartsa be az adott területen érvényben levõ törvényes elõírásokat, ezek mind megtalálhatóak az intézményünk honlapján. Erre mondják õk azt, hogy konkrét kérdésre konkrét válasz.

Kategória: Ez Románia, megáll az ész! | Hozzászólás most!

Az automatizálás csodája

Pár napja írtam arról, hogy milyen fantasztikusan mûködik a kommunikáció egy állami intézményben Romániában. A téma folytatásaként álljon itt, hogy miképpen mûködik ugyanott az automatizálás.
Azt mindenki ismeri (gondolom), hogy ír valahova egy levelet, amire azonnal érkezik egy automata válasz, amiben az áll, hogy igazoljuk a levél megérkezését, hamarosan válaszolunk rá, ez egy automata válasz, erre nem válaszoljon.
S hogy mûködik ugyanez a bukaresti Adatvédelmi Hatóságnál? Hát így: öt nap telt el azóta, hogy küldtem nekik egy adat-igénylést. Erre ma érkezik ez a válasz:

Tájékoztatnak, hogy megkapták a levelemet, s a mai dátummal iktatták is. S állítólag ez egy automatikusan generált válasz, vagyis állítólag ma kapták meg a levelemet. Ez mondjuk nem teljesen kizárt (feltéve ha az intézmény levelezõ-szervere öt napig ki volt kapcsolva), de mindenképp fantasztikus operativitásra vall.
S hogy legyen még egy kanyar a történetben, a levélben az is olvasható, hogy milyen címre lehet az intézménynek írni. Ez pedig nem más, mint az, amirõl korábban az a válasz érkezett, hogy a postafiók tele van, nem tud további leveleket fogadni:

Levonható tehát az a következtetés, hogy ebben az intézményben az elektronikus levelezést klasszikus módon használják, mint egy valódi postaládát. A postás teszi bele a leveleket amíg férnek, s mikor már nem, akkor azokat a leveleket visszaküldi a feladónak. Az intézmény szorgos dolgozói pedig néha (hetente? havonta? ki tudja?) kinyitják a postaládát, kiveszik belõle a leveleket, s azzal a folyamat indulhat elölrõl.

Kategória: Ez Románia, megáll az ész! | Hozzászólás most!

Kommunikáció a 21. században

Ráadásul világjárvány idején. Ilyenkor nyilván elsõbbséget élvez a digitális, interneten keresztüli kommunikáció. Már feltéve ha…
Mert nézzük konkrétan:
Érkezik a címemre egy levél egy állami hatóságtól. Ez:

http://blog.sic.hu/aruszsolt/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/level-1.jpg

Ilyen körülmények között nyilvánvalóan úgy válaszolok rám, hogy megnyomom a levelezõ programomban a “válasz” gombot, majd megírom a választ, s kattintok arra, hogy “küldés”. Levél elmegy, de pár másodperc múlva érkezik ez:

http://blog.sic.hu/aruszsolt/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/level-2.jpg

Azt mondja, hogy biztonsági eljárások miatt a levelem nem kézbesíthetõ. Azaz az intézmény egy bizonyos címrõl (esetünkben errõl: raspuns.ans@dataprotection.ro) ír levelet az ügyfeleinek, de azok arra a címre nem válaszolhatnak.
Sebaj mondom, van az intézménynek honlapja, ott csak találok egy másik kontakt-címet. S így van, van ott kettõ is. Újraküldöm hát a levelemet azok közül az elsõre. Elmegy, eltelik pár másodperc, s érkezik ez:

http://blog.sic.hu/aruszsolt/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/level-3.jpg

Vagyis az a postafiók betelt, további levelet nem tud fogadni. Ebbõl is látszik, hogy milyen komolyan veszik ott a kommunikációt. Jó esély van arra, hogy hetek, hónapok telnek el úgy, hogy a kutya sem nyitja ki a postafiókot.
Szerencsére ott van a honlapon a második cím is, hát elküldöm a levelemet arra. Erre már nem érkezett hibajelzés, tehát akár az is megeshet, hogy célba ért. Meglátjuk…

Kategória: Ez Románia, megáll az ész!, Mindennapjaink a 21. században | Hozzászólás most!

Tájékoztatás kormány módra

Az idei Marosfõi (nyári)Egyetem munkálatairól beszámoló egyik cikkben utalás történik arra, hogy létezik egy olyan kormány-intézmény, amelyik a székelyföldi románok támogatásával foglalkozik. Tudva azt, hogy az itteni román “civileknek” ez régi vágya és igénye volt, kíváncsi lettem, hogy mi ebbõl az igazság, ezért megkerestem a kormány honlapján a közönségszolgálat címét, s írtam nekik egy rövid adatigénylést:

“Bunã ziua!

Într-un articol de presã a apãrut informatia, conform cãreia “prin reorganizarea Secretariatului General al Guvernului (SGG) din acest an s-a creat Serviciul de Dezvoltare Comunitara, la initiativa Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita si Mures, care sa se ocupe si de problematica din zona” (adicã regiunea traditionalã Tinutul Secuiesc). Conform aceluiasi articol, prof. univ. dr. Nicolae Brînzea ar fi coordonatorul acelui serviciu.
Studiind HG 137/2020 privind organizarea, func?ionarea ?i atribu?iile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, nu am gãsit în structura SGG acel serviciu. Vã rog deci sã-mi comunicat urmãtoarele informatii:

 1. Existã în cadrul SGG acel Serviciu de Dezvoltare Comunitarã?
 2. Dacã da, atunci:
  2.1.Când si cum a fost înfiintat?
  2.2. Unde se pot gãsi informatii cu privire la organizarea si functionarea lui?
  2.3. Este prof. univ. dr. Nicolae Brînzea ar fi coordonatorul acelui serviciu?
 3. Dacã nu, atunci are de gând SGG sã dezmintã acele informatii, care induc în eroare cititorii articolului?

Cu respect,
Árus Zsolt István”

Történt ez október 31-én. Rá két napra levél érkezett errõl a címrõl: registratura@gov.ro, s az állt benne, hogy:

“Solicitarea dvs a fost inregistrata cu nr. 17/18133/02.11.2020.
Registratura Generala SGG”

A válasz-adás törvényes határideje 10 nap, de tizedikével bezárólag nyilván semmilyen választ nem kaptam, rá két napra, vagyis ma érkezett meg (errõl a címrõl: contact@sgg.ro) ez a válasz.
(Itt egy kis zárójel: a kormány honlapján közzétesznek egy kontakt-címet, de késõbb egy második címrõl jön az értesítés, hogy a leveledet továbbították arra a harmadik címre, ami lényegében az igazi, ahonnan majd a válasz is érkezik. Ezt nevezik szervezésnek Bukarestben.)
Mint látható, a válaszban az áll, hogy az illetõ szolgálatot a 132/2020-as Kormányhatározattal hozták létre. Ami – elég rákattintani a határozatra – nyilván nem igaz. De hát miért is adna a román kormány helyes választ egy adatigénylésre? Az, hogy ez neki törvényes kötelessége oknak igen kevés.
Nem maradt más hátra, kénytelen voltam keresésbe kezdeni, s mondhatni szerencsém volt, mert csak az utolsó számjegyet írták el, így kevesebb mint 10 próbálkozásból ráakadtam arra a határozatra, aminek a címe az volt, ami a válaszban is szerepel. Ez a 137/2020-as Kormányhatározat. Ott vagyunk tehát 12 nap után ahonnan indultunk, annál a kormányhatározatnál, amirõl témánk kapcsán elmondható, hogy nem szerepel benne a szóban forgó szolgálat neve, következésképpen a válaszban nem csak az általuk hivatkozott kormányhatározat számát írták el (132 137 helyett), de ráadásul abban a kormányhatározatban nincs szó arról a közhivatalról, amire a kérdésem vonatkozott. Ezt nevezik Bukarestben tájékoztatásnak.
Ilyen körülmények között megtehettem volna azt, hogy visszaírok, s jelzem nekik, hogy a válaszuk nem kielégítõ, még próbálkozzanak, de inkább mással próbálkoztam, éspesdig egy kereséssel a jogszabály-tárban. S láss csodát, hamar megtaláltam a 486/2020-as Kormányhatározatot, ami egyetlen cikkelybõl áll, de abban szerepel a keresett közhivatal neve. S mivel ez az egyetlen jogszabály amiben ez a név elõfordul, levonható az szürreális következtetés, hogy létezik a kormány alárendeltségében egy olyan intézmény, amit ugyan nem hoztak létre, de azért van.
S ha valakinek ez nem volna elég, akkor van még további csavar is:

Eme 486-as kormányhatározat azt a 125/2020-as Kormányhatározatot módosítja, amelyik arról szól, hogy a költségvetés egyik fejezetében szereplõ összegek miképpen oszlanak meg bizonyos intézmények között. Az eredeti szövegben az állt, hogy valamely összegek felett a Kormányzati Stratégiák Igazgatósága („Directia pentru strategii guvernamentale“) diszponál, a változtatás után ezen összegek a jelen bejegyzés tárgyát képezõ szolgálathoz kerülnek át. (Illetve az is megeshet, hogy egyszerûen csak megváltoztatták a nevét annak az igazgatóságnak, ezt nincs honnan tudni, mert erre vonatkozóan nem találtam információt). S akkor most tessék kapaszkodni: a 125 és 137-es kormányhatározatokat ugyanazon a napon, február 13-án fogadta el a kormány, tehát aznap határozta meg a saját struktúráját és döntött bizonyos pénzek felhasználásáról. Ellenben a 137-es kormányhatározattal létrehozott struktúrában nem szerepel az a stratégiai igazgatóság sem, aminek a rendelkezésére pénzt bocsátottak a 125-ös határozattal. A helyzet tehát röviden az, hogy a kormány egy nem létezõ igazgatóságnak pénzt adott, majd elvette tõle, s odaadta egy nem létezõ szolgálatnak.
Most már csak az a kérdés, hogy az azt a pénzt hogyan és mire használja. Erre vonatkozó kérdés máris megy a kormánynak.

Kategória: Ez Románia, megáll az ész! | Hozzászólás most!