Publikációk

A babonás kéményseprő. Versek gyerekeknek V. Szabó Ildikó festményeivel. (Romanika Kiadó, Budapest, 2018)

Ki talál ki? Erdélyi dallam kötet (Romanika Kiadó, Budapest, 2017)

Aposztróf kötet (Littera Nova Kiadó, Budapest, 2012)

Székelyföld Kulturális Folyóirat, Csíkszereda (http://www.hargitakiado.ro/)

2018. március (Harmadnap van; Szokatlan másság; Cigányok; Újévi köszöntő barátaimnak)

2023. február (Kevéske ünnep; Mi hasznod?)

Helikon irodalmi folyóirat, Kolozsvár (www.helikon.ro)

XXV. ÉVFOLYAM 2014. 5. (643.) SZÁM — MÁRCIUS 10.

(a telet már nem éri meg)

XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 4. (594.) SZÁM — FEBRUÁR 25.

(közel húzódik fogalmaimhoz; egyvégtében; a következő álomban; élethalál; piszkozat)

XXI. ÉVFOLYAM 2010. 18. (560.) SZÁM — SZEPTEMBER 25.

(Játszani engedj; mindent versbe)

XX. ÉVFOLYAM 2009. 19. (537.) SZÁM — OKTÓBER 10.

(Kezemben hosszú kés; részeges mondóka; Cipők zoknival)

Hitel irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat, Budapest (www.hitelfolyoirat.hu)

2011. december (kertek aljában; Kattan a zár)

2011. március (nekibúsultunk; Belőled élek)

2013. január ( Sínek feküsznek szívemen; Skicc; Köddel zúzmarával; Összedőlt hajnalban; Nehezen melegszik; Fele van fele nincs)

2014. május (negyedik; Velem erjedsz; torkomban elgyengült szavak;  egy emléket megszövök versnek)

2015. november (Bereck; tájolja magát; kényelmes térfelek)

2017. április (tavaszi sár fölé; mint félkegyelmek áldása; március; hogy csontvelőig)

2017. február (Szívünkre kell írnunk)

2018. január (folyton úgy jössz meg; Haláloddal kezdődött; Lesz, mint az ég)

2019. július (Mint akit pergőtűz ölel; Maghiar)

2020. november (Talppal az ég felé; Mindennek előtte; Reggeli sirám)

Magyar Napló a Magyar Írószövetség Lapja, Budapest (www.magyarnaplo.hu)

2015. október (mintha őt láttam volna; Téged örököltelek)

2012. március (1988; domboldalból)

2010. július (Add meg)

Erdélyi Toll – Irodalmi és művelődési folyóirat, Székelyudvarhely (www.erdelyigondolat.ro)

2014.2. szám (a telet már nem éri meg; Mert jött a szürkület; lassan elszunnyad)

2014. 3. szám (Gyermekversek: Címkemadár; Sára világgá megy; Döcögő; Huba)

2014. 4. szám (Gyermekversek: Miska; A beugró mesemondó; Cvekker; A nagy étvágyú horognyelő)

Parnasszus költészeti folyóirat (www.parnasszus.hu)

2015. 2. szám (tanuld meg ezt a versemet)

Sikoly, irodalmi és művészeti folyóirat (www.sikoly.zzl.org)

2011. tavasz, 26. szám (temetnek; nekibúsultunk)

2011. nyár-ősz-tél, 27-29. szám (nem hittem; A költészetről; Játszani engedj)

2013. 35-36. szám

EIRODALOM – Erdélyi Irodalmi Portál (www.eirodalom.ro)

2013. szeptember (gyanúsan gyanútlanul; koromfekete kávékkal; tanulságképpen; addig-addig; tanuld meg ezt a versemet)

Irodalmi Jelen (www.irodalmijelen.hu)

ÚjForrás (www.jamk.hu)

Napút (www.napkut.hu)

Menedékjog antológia, 2010 (Littera Nova Kiadó, szerk: Dr. Balázs Tibor) www.litteranova.hu

Magánbirodalom antológia, 2009 (Littera Nova Kiadó, szerk: Dr. Balázs Tibor) www.litteranova.hu

Kaláka Szépirodalmi Folyóirat (www.kalaka.com)

Fullextra Irodalmi Portál (www.fullextra.hu)