Markó Béla esete a maghiar kártyával

Markó Béla esete a maghiar kártyával*

„Lebeg a vizek fölött,
a hegyek, a dombok, a mezők fölött,
a zörgő pléhtányérok fölött
az erdélyi macskahűség,
a testétől elválasztott macskalélek.”

(Markó Béla: Erdélyi utazások, 1991)

Markó jó költő, ezt talán leszögezhetjük (figyelmükbe ajánlom, egyik legújabb, Elölnézet című, szonetteket tartalmazó kötetét), bár politikai ellenfelei, a magyar ügy „kárvallottjai”, vagy a Szövetséggel nem szimpatizálóknak bizonygathatná az ember napestig és körmeszakadtáig akkor sem hinnének neki, köteteibe pedig bizonnyal nem lapoznának.
Valamikor régen mikor megírtam az Ütközés és folytonosság című dolgozatomat, az erdélyi magyar irodalmi sajtóról,  egy fontos kutatási területként jelöltem meg a politikai szerepvállalás és kisebbségi irodalmi élet kapcsolódási pontjainak felfejtését. Ennek ugyanis Erdélyben komoly hagyományai vannak és történecovers_257349lmi csapdahelyzetekben irodalmárok, költők vették át azokat szervezési funkciókat, melyeket a hivatásos pártpolitikusoknak kellett volna – de azok ilyen vagy olyan okokból nem tudták, nem akarták, nem akarhatták a szerepet felvállalni.

Markó is. Költőből politikus, párhuzamosság, együttlét, azután visszavedlés… Átváltozások, megváltozások, zárkózások és kitárulkozások: váltott lovakon vágtázzuk az életet… No hiszen, mennyi, de mennyi közös vonása van a versfaragó és a politikusi szakmának. Ideális esetben, „ethoszi értelemben”, klasszikus poétai funkciókra fókuszálva a közért, a közös jóért, az eszményekhez való közeledésért dolgoznak, faragnak rímet és állanak a nép elé, programmal, magasztossággal, hasonlatokkal, költői és politikusi képekkel? Őrizők, váteszek, tudók, cselekvésre buzdítók. De egy bizonyos Attila keresztnevű tollat forgató, akinek szerencséje volt a magyar költészet napján megszületni, képes volt leírni a következőket, miközben Thomas Mannt üdvözölte: „Te jól tudod, a költő sose lódit :/ az igazat mondd, ne csak a valódit” . Innentől kezdve bajos a dolog.

A költő, amennyiben nem megrendelésre dolgozik, kénytelen lesz igazat írni és eszmék, elvek, ideák szerint élni, különben igen hamar felnyiszálná az ereit, vagy álló nap köpködné a tükörképét, amíg csepp nyála sem marad és nem jut ideje egy nyúlfarknyi verssorra sem. Tehát amennyiben az Olvasó elfogadja (elhiszi, olvas és meggyőződik, megkérdez másokat stb.), hogy MB jó költő, aki hosszú ideje ír jó verseket, akkor ki kell mondani, hogy politikusi cselekedeteit nem érzi összeférhetetlennek a Parnasszus szentségével. Aki elolvassa Kőrössi P. József MB -vel készített kitűnő „beszélgetőkönyvét” az megtalálja ennek az elméletnek a bizonyítékait. Kérem ez az ember meggyőződéses.

Igen, ő européer, igen ő nagy tudású, igen sok szempontból vezetésre termett, de rossz időben, rossz helyen. A Szövetség politikai alkui minden további nélkül összeegyeztethetőek a saját lelkiismeretével – kicsit olyan, mint KM, aki annyira demokrata volt, hogy simán leszerelte a hadseregünket, mert imádta a franciákat és semmi rosszat nem tudott róluk elképzelni… Nos nem mondom, hogy MB ennyire naiv lenne, de az erdélyi magyarságot Isten megverte vele és az RMDSZ jó néhány vezetőjével, akik szépen meggazdagodtak, megvetették lábukat a román elitben és lelkiismeret-furdalás nélkül élik meg sajátjaik pusztulását – mert azt tagadni botorság lenne, hogy ne lettek volna kicsi és sovánka eredmények, melyeket úgy adtak el, hogy az adott helyzetben ez a legtöbb, ami elérhető.

Tisztelt MB! A munkásságát nem a hajszálvékony, elmálló sikerek alapján fogják minősíteni 20-25 év múlva, hanem az elszalasztott lehetőségeket, a ki nem mondott szavakat, a meg nem tett lépéseket fogja számon kérni a történelem és az Erdélyből menekülő magyarság egy része évente egyszer majd hazanéz, egy-két generáció múlva pedig már csak egy-egy fotó marad a nagypapáról, amit aztán ki lehet selejtezni, vagy továbbköltözésnél elhagyni. Pedig milyen szépen mondja, lelkemből beszélve: „Nem tehetek róla nem állhatok a Koppány oldalára. Ennek ma már kulturális kliséje az István a király. Ez az alapszembenállás. Számomra ez ma arról szól, hogy vannak, akik Erdélyből skanzent akarnak csinálni. Ami azonkívül, hogy idegenforgalmi látványosság – mondjuk úgy: magyarságforgalmi-, másra nem alkalmas, és akik ezt akarják, nem is látnak benne mást.” (163. o.)

Ezen kívül van még számos gondolatkezdemény, rész-egész, amiben egyet kell értenem, sokszor kitűnő helyzetértékelés, csak a válaszok …Istenem a válaszok és a tettek, de ki vagyok én…ki vagyok…a staféta pedig átadva KH-nak: költőből politikus, párhuzamosság, együttlét, azután visszavedlés? Az ezredesi rang, az marad végül!

*Markó Béla – Kőrössi P. József: A magyar kártya (Kossuth Kiadó, Budapest, 2013)


 

a szabadság jajszava

a szabadság jajszava

ellenmottó:

EURÓPA ELRABLÁSA OROSZ ALKOTÁS
EURÓPA ELRABLÁSA
OROSZ ALKOTÁS

„s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk új ordas eszmék,
fő-e új méreg, mely közénk hatol –
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?…”
József Attila: Thomas Mann üdvözlése

 

rángákkal imákkal mozgatják a földet
vajon kié az (i)Isten ki elévett?

örvénylik E(e)urópa fekete lyukká válik
taposd meg Picassot és töröld le Vivaldit

felfedezők mögött konkvisztádor had jön
hogy akarva-akaratlan vagy tévedésből öljön

akasztófaárnyak gyűlnek és sikátorszerelmek
ami felvett és megtartott éppen az elejtett

a szabadság jajszava szopránosul íme
nemzetté mi nemzett vakulva végzi be

s mi gyóntatjuk a bábát pedig hitetlenné lettünk
felgyújtottuk magunk tehettük? nem/igen. de tettük.

sötétedik ez a kor is s mit rendelünk végül
a talapzat elkorhad a (Gy)gyilkos megbékül

hórihor(o)gas keresztek sarlók kalapácsok
nem intéztek ennyit nem ástak ily árkot

mely fölött imákkal rángákkal mozgatják az eget
vajon kié az (I)isten a bűn s a büntetés megett?

 

csak gyermekszájból

csak gyermekszájból
947002_953819674672451_5655412628179183067_n(kigondoltam a Költészet Napján, infúzióra kötve)

– Áron, kérsz paradicsomot?
– Apa, csamariont is kérek!

szót csak gyermekszájból
– tekintetből mosolygásból végy
ne sajnáld a túlérett hajnalokat s az
öt-hat felé szabdalt éjszakát ne sajnáld
mert mondataid összeállnak
és jelentéseidben az értelem ékkövét
s a tudat terceit adják
ne sajnáld az álmatlan
valóságot a készenlétek
alacsony röptét csontsovány
megokolását a véghezvihetetlennek
te csak kérd gyermekszájból a szót
a láz festette halánték
a begerjedt önkívület az össze
nem érő ölelések mögül kérd
és a teremtés ereje megmutatkozik

Székely passió

Székely passió

“…Ételembe mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak” (Zsolt.69:21).

El kell hazudni,
hallgatni, letagadni
ezt a vérvörös semmivé tűnést?
Ezt a részvétlen retust,
ezt a visszfény nélküli 1 (1)
nemébredést, ezt az
árnyékot összemocskoló
állónapi kereszthalált?
El kell hazudni,
hallgatni, letagadni,
visszanyelni a kiáltás
fullasztó kezdőhangjait?
Hazudni, hallgatni,
tagadni kell?
EMBER!
Vonalaink átrajzolják,
szavainkat beszakítják,
szívünket dobnak varrják,
hűségünket megordítják,
hűlt helyünket sóval szórják,
szeretőnket kitanítják,
éjjel-nappal bújnák,
éjjel-nappal fújják
a mennydörgés görbe kürtjét!